Головне управління ветеринарної медицини в Чернігівській області

Щодо затверджених Верховною Радою рекомендацій із впровадження систем ISO

Для здійснення успішних експортних операцій з іншими країнами, в тому числі країнами-членами ЄС, вітчизняні виробники повинні дотримуватися вимог Угоди СОТ з санітарних та фітосанітарних заходів та Угоди щодо технічних бар’єрів у торгівлі. Такі угоди дають можливість Україні стимулювати власний економічний розвиток завдяки збільшенню обсягів експорту.

Орієнтація на якість – інструмент, який відкриває підприємству нові можливості в сучасному конкурентному середовищі. Для обізнаного споживача сертифікат системи управління якістю – вагомий аргумент на користь виробника, оскільки моделі систем управління, які націлені на задоволення потреб зацікавлених сторін (в першу чергу - громадян, які купують вироблений продукт), природно враховують вимоги самого споживача до цього продукту, незважаючи на технічне і організаційне забезпечення виробництва.

ISO 22000 - міжнародний стандарт, спрямований на створення систем управління безпечністю і призначений для застосування усіма підприємствами, що діють в ланцюгу виробництва, постачання і реалізації харчової продукції.

Відповідно до цього стандарту, харчовий ланцюг («food chain») являє собою «послідовність стадій та операцій, що включають виготовлення, обробку, дистрибуцію, зберігання й переробку засобів для харчування і харчових продуктів, від первинного виробництва до споживання». Виробничий ланцюг розглядається як єдиний процес, протягом якого повинні бути усунені всі чинники, що можуть призвести до виготовлення недоброякісної та небезпечної для здоров'я людини продукції.

ISO 22000:2005 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга» (Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain) — гармонізований до стандартів менеджменту якості, екологічного менеджменту і пристосований до сертифікації перший стандарт, який був опублікований у 2005 році, і встановлює єдині вимоги до систем HACCP.

Сьогодні частина українських підприємств має впроваджені та сертифіковані системи управління якістю та безпечністю відповідно до вимог стандартів ISO. Продукція таких підприємств користується попитом як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Вказані підприємства мають більш високий ступінь довіри з боку представників наглядових органів і, відповідно, можливість зменшення обсягу інспекційних перевірок.

Слід також зазначити, що з 20.09.2017 року для потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є неперероблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей), набирає чинності пункт 2 частини другої статті 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», який передбачає розробку та введення в дію постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, а також забезпечувати належну підготовку з питань застосування постійно діючих процедур, що базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, осіб, які є відповідальними за ці процедури, під час виробництва та обігу харчових продуктів.

Для потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких відсутні неперероблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей) вищезазначена вимога вступає в дію з 20.09.2018 року, а для малих підприємств- з 20.09.2019 року.

За матеріалами Держпродспоживслужби