Оформлення та видача сертифікатів здоров'я при експорті харчових продуктів нетваринного походження

Зразок сертифікату здоров'я

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації

щодо оформлення сертифіката здоров’я

при експорті харчових продуктів нетваринного походження

 

І. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації щодо оформлення сертифіката здоров’я при експорті харчових продуктів нетваринного походження (надалі – Методичні рекомендації)застосовуються при експорті харчових продуктів нетваринного походження для споживання людиною, підконтрольних Держпродспоживслужбі (наприклад, кондитерські вироби, олія, спеції та прянощі, мука, консервовані фрукти та овочі, сік, чай, кава смажена, какао-порошок, вироби з макаронного тіста, дієтичні добавки, варення, джеми, соуси, гірчиця, вода мінеральна, напої, пиво, вина, тощо).

1.2. Сертифікат здоров’я на вантажі з харчовими продуктами нетваринного походження, що експортуються (сертифікат здоров’я), видається на вимогу оператора ринку на харчові продукти, що відповідно до статті 26 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" вироблені на потужностях, зареєстрованих відповідно до вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.

1.3. Сертифікат здоров’я видається та засвідчується підписом державного інспектора територіального органу Держпродспоживслужби області або району, на яких покладено функції із здійснення державного контролю в сфері безпечності харчових продуктів, печаткою цього органу і містить повне прізвище, ім’я, по-батькові посадової особи, яка його підписала.

1.4. Розмір плати за видачу сертифіката здоров’я на вантаж з харчовими продуктами нетваринного походження відповідно до частини 3 статті 60 Закону становить 0,05 місячного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на дату відповідного звернення оператора ринку.

1.5. Сертифікат здоров’я видається англійською мовою в двох примірниках. Один екземпляр (оригінал) – оператору ринку, другий (копія), на яку ставиться оригінальна печатка територіального органу Держпродспоживслужби, – зберігається в територіальному органі.

1.6. Перелік державних інспекторів, уповноважених оформляти Сертифікат здоров’я оприлюднюється на веб-сайті територіального органу Держпродспоживслужби. Кількість таких інспекторів повинна бути не менше двох.

1.7. Територіальні органи мають вести журнал реєстрації видачі Сертифікатів здоров’я, які належним чином прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою.

Номера Сертифікатів здоров’я мають забезпечувати простежуваність вантажу згідно із записами у журналі.

Номер сертифіката має містити три пари цифр (Наприклад 01-06-ХХХ):

 • перша пара цифр означає порядковий номер області, міста Києва;
 • друга – порядковий номер району (міста);
 • третя – порядковий номер сертифіката.

 

ІІ. Процедура видачі Сертифіката здоров’я

2.1. Оператор ринку харчових продуктів або уповноважена ним особа, який планує отримати міжнародний сертифікат на вантаж з харчовими продуктами нетваринного походження, що плануються до експорту, подає до територіального органу Держпродспоживслужби звернення про видачу міжнародного сертифіката.

2.2. В зверненні зазначається таке:

 • країна, до якої планується експорт харчових продуктів.
 • опис харчових продуктів, в якому міститься інформація, передбачена формою Сертифіката здоров’я для харчових продуктів нетваринного походження, що затверджена Держпродспоживслужбою.
 • інформація щодо наявності спеціальних вимог до цих продуктів (наприклад, лабораторні дослідження (випробувань) перед відправленням вантажу, необхідності ухвалення експортної потужності, ведення реєстрів експортерів тощо). Якщо такі спеціальні вимоги невідомі оператору ринку харчових продуктів або наявні факти/інформація, що свідчать про відсутність спеціальних вимог країни призначення (наприклад, в зовнішньоекономічному договорі/контракті не містяться відповідні положення), про це зазначається у зверненні;
 • якщо на потужності, на якій здійснюється виробництво цих харчових продуктів, що призначені для експорту, планові та позапланові заходи державного контролю не проводилися протягом останніх 12 місяців, оператор ринку харчових продуктів або уповноважена ним особа надає окреме звернення  про проведення компетентним органом позапланового заходу державного контролю потужності оператора ринку.

2.3. До звернення оператора ринку додається:

 • копія зовнішньоекономічного договору/контракту;
 • копії документів, що засвідчують наявність спеціальних вимог, встановлених компетентним органом країни призначення вантажу (в разі наявності);
 • копії інших документів, що засвідчують характеристики вантажу харчових продуктів та транспортного засобу (за наявності - інвойс, CMR, товаро-транспортна накладна специфікація харчового продукту або іншій схожий за суттю документ).

2.4. Відповідний територіальний орган Держпродспоживслужби видає міжнародний сертифікат в робочий день, наступний за днем отриманням звернення оператора ринку харчових продуктів або уповноваженої ним особи, за формою, затвердженою Держпродспоживслужбою, а у випадку наявності – за формою Сертифікату здоров’я погодженої між компетентними органами або за формою встановленою законодавством країни призначення та на підставі  безпосередньої перевірки відповідності вантажу вимогам країни призначення (огляд, відповідність тощо).

2.5. Винятками із зазначеного в пункті 2.4. цього розділу терміну видачі Сертифікату здоров’я, є такі випадки:

 • у зверненні оператора ринку харчових продуктів наведені спеціальні вимоги до харчових продуктів, встановлені компетентним органом країни призначення або їх наявність на офіційному сайті Держпродспоживслужби у відповідному розділі. В цьому випадку видача Сертифіката здоров’я здійснюється із врахуванням строку виконання спеціальних вимог компетентного органу країни призначення, (наприклад – перевірка вантажу, під час якої здійснюється перевірка його відповідності вимогам країни призначення, лабораторних  досліджень (випробувань)) але не пізніше наступного робочого дня після виконання необхідних заходів;
 • необхідність проведення позапланового заходу державного контролю потужності оператора ринку внаслідок обставин, зазначених в абзаці п’ятому пункту 2.2. цих Методичних рекомендацій. Такий захід проводиться протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем отриманням звернення оператора ринку харчових продуктів або уповноваженої ним особи.

2.6. За результатами  проведення  позапланового заходу державного контролю потужності оператора ринку державний інспектор видає Сертифікат здоров’я  не пізніше наступного робочого дня після його завершення.

 

ІІІ. Заповнення Сертифіката здоров’я

3.1. Відправник – вказується назва (ім’я), адреса, поштовий індекс і номер телефону оператора ринку (особи), яка відправляє вантаж (продавець або виробник).

3.2. Номер сертифіката – вказується номер сертифіката згідно пункту 9 частини І.

3.3. Компетентний орган – Компетентним органом України є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection).

3.4. Територіальний орган компетентного органу – вказується  назва територіального органу Держпродспоживслужби, який здійснює оформлення сертифікату (Main administration of SSUFSCP in Poltava region або Administration of SSUFSCP in Brovarskyi district of Kiev region).

3.5. Одержувач – вказується назва (ім’я), адреса, поштовий індекс і номер телефону компанії (особи), яка відповідальна за отримання вантажу (покупець).

3.6. Місце походження (виробник) – вказується назва, адреса та виробництва вантажу номер ухвалення/реєстраційний номер.

(Наприклад, 15-13-47 MP).

3.7. Країна походження – вказується Україна (Ukraine) та код ISO для України (UA).

3.8. Регіон походження – вказується назва області походження (Київська область / Kyiv region (oblast)) та державний код області (Приклад, UA-0).

3.9. Країна призначення – вказується назва країни призначення (Наприклад, Словенія/Slovenia) код ISO для даної країни (Наприклад, SI).

3.10. Регіон призначення – вказується назва області призначення (якщо відомо).

3.11. Місце завантаження – вказується морський порт, аеропорт, склад, залізнична станція, холодильник підприємства, митно-ліцензійного складу.

3.12. Дата відправлення – вказується фактична дата відправки (рейсу), яка співпадає з датою підпису сертифіката державним інспектором.

3.13. Транспорт – необхідно помітити діагональним хрестиком відповідний вид транспортування. 

Ідентифікація – вказується номер рейсу, назву судна, номер автомобіля і т.д. в міру необхідності.

Посилання на документ – вказується номер комерційних документів (CMR, товаро-транспортна накладна, специфікація на вантаж який супроводжується даним сертифікатом тощо).

3.14. Вхідний прикордонний інспекційний пост – вказується порт прибуття, аеропорт прибуття, наземний прикордонний інспекційний пост перетину кордону.

3.15. Умови зберігання та транспортування (температура) – вказується відповідні умови зберігання харчових продуктів та їх транспортування.

3.16. Найменування товару та опис – вказується загальновідома назва та опис товару товару (Приклад, прянощі/spices, мука/flavor)*.

*- у разі необхідності зазначення у даному пункті найменування та опису товарів, кількість яких перевищує 5 позицій, в такому випадку зазначається посилання на додаток, що є невід’ємною частиною даного сертифікату (Приклад, дивись додаток/See attachment).

3.17. Номер партії або дата маркування – вказується номер партії або дата маркування товару.

3.18. Термін придатності – вказується термін придатності товару.

3.19. Вага нетто одиниці – вказується вага НЕТТО в кілограмах (кг).

3.21. Кількість та вид упаковок – вказується точна кількість пакетів, ящиків, мішків тощо, а також тип пакування (Наприклад: картонні коробки, поліетиленові ящики тощо / 1-litre glass bottle, 18-kg tin package, 1-kg kashar cheese vacuumed in polyethylene).

3.22. Ідентифікація контейнера/номер пломби – вказується номер контейнера та номер пломби (за потреби).

3.23. Вага нетто – вказується загальна вага НЕТТО в кілограмах (кг).

Для людського споживання – встановити діагональний хрестик, що товар призначений для споживання людиною.

3.24. Примітки – зазначаються результати лабораторних досліджень (випробувань), в тому числі й дослідження на ГМО, які проводяться на вимогу країни призначення або заяви оператора ринку.

3.25. Державний інспектор – зазначається  ім’я, прізвище, посада та кваліфікація державного інспектора, який оформляє Сертифікат здоров’я.

Колір підпису, особистої печатки та штампів має відрізнятися від кольору іншого тексту.

Державний інспектор засвідчує тільки ту інформацію, якою він володіє.

 

 

Прочитано 1554 разів

Адреса

14034, м. Чернігів,
вул. 1-го Травня, 180

Режим роботи

Понеділок-Четвер 8:00-17:00
П'ятниця 8:00-16:00
Обідня перерва 13:00-13:48

Контакти

(04622) 3-01-19
(0462) 678-613
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Цілодобова гаряча лінія

044 364 77 80
050 230 04 28

Урядова гаряча лінія

1545

Подати електронне звернення громадян


Введіть Вашу e-mail адресу:

Please publish modules in offcanvas position.

ГУ Держпродспоживслужби в Чернігівській області Офіційний портал