Вівторок, 09 січня 2018 12:38

До уваги підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, що здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що підлягають державному санітарно-епідеміологічному контролю

Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області повідомляє, що Наказом міністерства фінансів України від 25.07.2016  № 657 затверджено перелік документів, які необхідно подати відповідному контролюючому органові для завершення відповідного виду державного контролю під час здійснення митного оформлення товарів. Одним з таких документів, необхідних для завершення державного санітарно-епідеміологічного контролю визначений висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області доводить до всіх зацікавлених суб’єктів господарювання інформацію про порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

 Актуальна інформація щодо проведення державної санітарно - епідеміологічної експертизи

Необхідність отримання висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи визначена Законами України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про відходи», «Про дитяче харчування», «Про пестициди і агрохімікати», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів», «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», «Про виноград та виноградне вино», «Гірничий закон України» та ін.

 Проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667 завдання з проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи та видачі за результатами її проведення висновків покладено на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Кабінетом Міністрів України 06.04.2016 року прийнято розпорядження № 260-р «Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів», згідно з яким Держпродспоживслужба забезпечує здійснення покладених на неї функцій і повноважень, у тому числі і Держсанепідслужби України з проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Кабінетом Міністрів України 22.07.2016 року прийнято розпорядження № 564-р «Про уповноваження Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на затвердження та підписання окремих видів документів», згідно з яким Голову Держпродспоживслужби уповноважено затверджувати передбачені законодавством документи, повноваження щодо затвердження та підписання яких належить до компетенції головного державного санітарного лікаря України, зокрема висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи затверджений  наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.10.2000 № 247, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.01.2001 за № 4/5195 (із змінами) (далі – Порядок).

Для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи заява та матеріали, передбачені Порядком подаються до відповідної експертної комісії.

Інформаційна картка адміністративної послуги видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затверджена наказом Держпродспоживслужби від 10.05.2017 № 308 та Тимчасова технологічна картка адміністративної послуги - видача висновку державної санітарно- епідеміологічної експертизи, затверджена наказом Держпродспоживслужби від 23.12.2016 № 517 розміщені на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби.

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ (завантажити)

 

ПЕРЕЛІК

документів та матеріалів для проведення робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи (сировина, продукція тощо)

 1. Заява про проведення робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
 2. Специфікація (довідка про повний склад об'єкта експертизи та показники його ідентифікації.
 3. Документ власника, що  декларує  відповідність  об'єкта експертизи визначеним в Україні вимогам щодо їх якості та  безпеки для здоров'я людини (документ, що підтверджує якість продукції, що містить дані про показники безпечності, склад, характеристику, терміни придатності, умови зберігання тощо).
 4. Дані щодо реєстрації об'єкта експертизи в країні-виробника (для зарубіжної продукції) та перелік країн,  де  зареєстрований об'єкт експертизи.
 5. Рекомендації із застосування та інструкція для споживача.
 6. Етикетка.
 7. Документи з країни-постачальника (виробника), що засвідчують безпечність об'єкта експертизи.
 8. Лист від виробника (власника) про надання зразків або  акт відбору зразків для проведення досліджень.
 9. Зразки об'єкта експертизи.
 10. Нормативний документ та технічна документація,  у відповідності  до яких виготовлений об'єкт  експертизи (за наявності).
 11. Акт про обстеження підприємства-виробника продукції (за наявності), висновки галузевих експертиз або фахівців та інші матеріали, що характеризують її виробництво за показниками якості і безпечності.
 12. Протоколи досліджень об'єкта  експертизи  за  показниками якості  та безпеки - якщо дослідження проводились раніше, в іншій лабораторії  (установі), у тому числі - і за кордоном (за наявності).
 13. Токсикологічне досьє (для основних діючих речовин, а також для спеціальних нгредієнтів) за розділами: гостра токсичність, підгостра токсичність, хронічна токсичність, алергенна, сенсибілізативна, імунотоксична, тератогенна, ембріотоксична, канцерогенна, мутагенна дія тощо з посиланням на виконавця  досліджень (у випадках, передбачених  законодавством України). Токсикологічне досьє може надаватися  українською, англійською, російською мовами,  а його анотована  частина - у перекладі українською мовою.
 14. Результати клінічних, натурних випробувань, епідеміологічних,  популяційних досліджень тощо або науково обґрунтовані докази їх  недоцільності (у випадках,  передбачених законодавством України).
 15. Методи контролю небезпечних   факторів  в  об'єктах експертизи.

Матеріали після проведення експертизи не повертаються.

 

Виконавці санітарно-епідеміологічної експертизи

 Виконавцями  санітарно-епідеміологічної експертизи є комісії, які утворені головним державним санітарним лікарем.

Профіль діяльності всіх зазначених комісій визначений відповідно до напрямів наукової діяльності відповідної наукової установи та акредитації  її лабораторних підрозділів Комітетом з питань гігієнічного регламентування МОЗ України і охоплює всі об’єкти експертизи (сировина, продукція, проекти нормативно-технічної, інструктивно-методичної документації,  документація на розроблювані техніку, технології і виробництво, діючі об'єкти).

 

Перелік експертних комісій

 1. Експертна комісія ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України» (03680, м. Київ - 127, вул. Героїв Оборони, 6; тел. (044) 258-47-73; факс (044) 526-96-43) – всі види експертних робіт;
 2. Експертна комісія ДП «Українського НДІ промислової медицини» (50096, м. Кривий Ріг, вул. Виноградова, 40; тел.: (0564) 94-72-18) - експертні роботи щодо хімічних речовин та їх сумішей, гірничорудної сировини і продуктів її збагачення та переробки, будівельних матеріалів, вибухових речовин та матеріалів промислового призначення, спецодягу та засобів індивідуального захисту працюючих, промислового обладнання та устаткування, нормативної документації на всі вказані розділи;
 3. Експертна комісія ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» (Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» відповідно до постанови Президії НАМН України від 22.06.2017 № 5/4 «Про присвоєння ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» імені Ю.І. Кундієва» (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75; тел.: (044) 284-34-27, 289-63-94, факс: (044) 289-66-77)) - всі види експертних робіт;
 4. Експертна комісія ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (65014, м. Одеса, пров. Лермонтовський, 6, тел.:  (048) 728-06-53, факс (048) 728-62-41) – експертиза природних лікувальних ресурсів (лікувально-столових та лікувальних вод, лікувальних грязей, бішофіту, озокеріту, глин), нормативної документації;
 5. Експертна комісія ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» (02660, м. Київ, вул. Попудренка, 50; тел. (044) 559-73-73; 559-25-81, тел./факс (044) 513-15-28) - всі види експертних робіт, крім пестицидів;
 6. Експертна комісія Інституту гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (03068, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, тел./факс: 456-10-68, 483-83-45) – всі види експертних робіт;
 7. Експертна комісія Лабораторії промислової токсикології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69, тел.: (032) 260-09-06, 276-28-22) – всі види експертних робіт, крім пестицидів, агрохімікатів, дезінфекційних засобів;
 8. Експертна комісія ПрАТ «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту АТН України» (04050, вул. Мельникова, 53; тел. (044) 483-72-69, 483-35-02)  - всі види експертних робіт щодо радіаційної безпеки;
 9. Експертна комісія Випробувального центру НДІ гігієни праці та професійних захворювань, ЦНДЛ кафедри гігієнічного профілю Харківського національного медичного університету (61002, м. Харків, пр. Науки, 4, тел.(057) 707-72-59) – всі види експертних робіт, крім пестицидів, агрохімікатів, дезінфекційних засобів;
 10. Експертна комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи пестицидів та агрохімікатів при головному державному санітарному лікареві України; (01033,  м. Київ, вул. Саксаганського, 75; тел. (044) 284-34-27, факс: (044) 289-66-77) – експертиза матеріалів щодо пестицидів і агрохімікатів;
 11. Експертна комісія при головному державному санітарному лікареві України з питань встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон (02660, м. Київ, вул. Попудренка, 50; тел. (044) 559-73-73; 559-34-63, 559-50-36, тел./факс (044) 513-15-28) – експертиза матеріалів щодо встановлення санітарно-захисних зон;
 12. Експертна комісія ДЗ «Санітарно-епідеміологічна станція Державного управління справами» (перейменовано в Центр превентивної медицини Державного управління справами) (03680, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 15; тел. (044) 526-55-32, 526-50-06, 526-51-11) - всі види експертизи, крім пестицидів, агрохімікатів, дезінфекційних засобів.

 

Платність надання послуги:

Розпорядженням  Кабінету  Міністрів України від  26 жовтня 2011 року № 1067-р «Про затвердження переліку платних адміністартивних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управлінні» видача висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи віднесена до платних адміністративних послуг.

Вартість адміністративної послуги - видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи - 200 грн.


Термін дії  висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

 Висновок експертизи на продукцію вітчизняного виробництва є чинним протягом терміну дії нормативного документа, прийнятого в установленому порядку на цей об'єкт експертизи (продукції).

Для продукції імпортного виробництва, на яку відсутні нормативні документи, висновок видається на п'ять років.

Прочитано 1264 разів

Адреса

14034, м. Чернігів,
вул. 1-го Травня, 180

Графік роботи

Понеділок-Четвер 8:00-17:00
П'ятниця 8:00-16:00

Контакти

(04622) 3-01-19
(0462) 678-613
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Цілодобова гаряча лінія

044 364 77 80
050 230 04 28

Урядова гаряча лінія

1545


Введіть Вашу e-mail адресу:

Please publish modules in offcanvas position.

ГУ Держпродспоживслужби в Чернігівській області Офіційний портал