Перелік основних діючих документів у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення стосовно закладів оздоровлення та відпочинку

 1. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII, у редакції від 28.12.2015. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
 2. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-III, у редакції від 05.12.2012. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1645-14/ed20121205
 3. Закон України «Про оздоровлення та відпочинок» від 04.09.2008 № 375-VI, у редакції від 09.07.2017. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/375-17
 4. Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР, у редакції від 01.2018. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/771/97-вр
 5. Державні санітарні правила і норми "Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів" ДСанПіН 5.5.5.23-99, затверджені постановою Головного державного лікаря України 04.1999 № 23.
 6. ДСанПіН 2.3-178-2012 «Державні санітарні норми та правила влаштування, утримання та організація режиму діяльності дитячих наметових містечок», затверджений наказом МОЗ від 07.02.2012 № 89, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 лютого
  2012 р. за № 284/20597. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0284-12
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», у редакції від 29.03.2016. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1591-2004-п
 8. Наказ МОЗ України від 01.06.2005 № 242/329, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 р. за № 661/10941, «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах». http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0661-05
 9. Наказ МОН, МОЗ від 05.08.2006 № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах».
 10. «Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», затверджені наказом МОЗ № 280 від 23.07.2002, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 серпня 2002 р. за № 639/6927, у редакції від 05.09.2014. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0639-02
 11. ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимого до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджений наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 липня 2010 р. за N 452/17747, у редакції від 19.09.2011. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10.
Прочитано 682 разів

Please publish modules in offcanvas position.

ГУ Держпродспоживслужби в Чернігівській області Офіційний портал