Плата за надання послуг

Інформаційна картка
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області

«08» липня 2016 р. № 91ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

з видачі дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Інформація про центр надання адміністративних послуг

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

14000, м. Чернігів,

вул. Рокоссовського, 20-А

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок, середа, п’ятниця – з 8:00 до 17:00,

в т.ч. прийом суб’єктів звернень з 8:30 до 15:30, з 15:30 до 17:00 – робота з документами та адміністративними органами по прийому-передачі адміністративних справ та результатів їх розгляду;
вівторок, четвер – з 9:00 до 20:00, в т.ч. прийом суб’єктів звернень з 9:00 до 20:00, з 15:30 до 17:00 та з 19:00 до 20:00 – робота з документами та адміністративними органами по прийому-передачі адміністративних (дозвільних) справ та результатів їх розгляду;
субота – з 9:00 до 17:00, в т.ч. прийом суб’єктів звернень з 9:00 до 16:00, з 14:00 до 15:00 – робота з документами та адміністративними органами по прийому-передачі адміністративних (дозвільних) справ та результатів їх розгляду;
неділя – вихідний.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Телефон/факс: 67-33-41, 65-19-17

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Веб-сайт: www.admincher.gov.ua

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

4.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

м.Чернігів, вул. 1-го Травня 180

5.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - четвер з 8.00 до 17.00

п’ятниця з 8.00 до 16.00

обідня перерва з 13.00 до 14.00

6.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

(0462) 30119,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

7.

Закони України

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (п.53); Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

Закон України "Про Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (ст.. 23);

8.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667  «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 260-р  «Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 54  «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління»

9.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МОЗ України від 02.02.2005 № 54 «Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України», зареєстрований в Мін`юсті України 20.05.2005 № 552/10832.  

10.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

11.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України "Про Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» , «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

12.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява до територіального органу Держпродспоживслужби України на отримання адміністративної послуги.

2. Опис наданих документів – відповідно до вимог ДСанПіН 6.6.3-150-2007 «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур» (для установ, що проводять роботи з використанням рентгенівського медичного обладнання),  ДСП 6.177-2005-09-02 «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» (для всіх джерел іонізуючого випромінювання, крім медичного рентгенівського обладнання), згідно додатків № 1 та № 2 до інформаційної картки.

13.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто суб’єктом звернення або його законним представником, поштою до центру адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

14.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно

 

У разі платності:

14.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України "Про Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (ст.. 35);

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 р. № 1351  «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби».

14.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

40,89 грн. без ПДВ

(зараховується до державного або

відповідного місцевого бюджету)

14.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

визначається Казначейською службою

15.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів

16.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.

2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.

3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень.

4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

17.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

18.

Способи отримання відповіді (результату)

особисто суб’єктом звернення або його представником (законним представником) в центрі надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

19.

Примітка

Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржене у суді у порядку адміністративного судочинства.

 

 

Додаток №1

до Інформаційної картки адміністративної послуги з видачі дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

 

Перелік документів необхідних

для видачі дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними

речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

 

Керуючись додатком 2 до пункту 3.2 Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України від 20 травня 2005 р.за № 552/10832 для отримання дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання потрібні наступні документи:

1) Про відповідність приміщень, призначених для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань, вимогам Правил:

- акт приймання нових чи реконструйованих підприємств;

- акт перевірки дотримання санітарного законодавства на діючих підприємствах (у тому числі акти обстеження спеціалізованими організаціями системи спецвентиляції, спецканалізації, пило-газоочищення для роботи з відкритими джерелами).

2) Про наявність необхідної для роботи апаратури та обладнання:

- технічний паспорт (сертифікат чи свідоцтво) на ДІВ;

- метрологічні свідоцтва на апаратуру, якщо апаратура підлягає метрологічному контролю;

- акт інвентаризації фактичної наявності ДІВ на момент одержання санітарного паспорта;

- договір на технічне обслуговування чи документи, що підтверджують можливість самостійно провадити техобслуговування установки на підприємстві.

3) Висновок про проходження персоналом медогляду або медична довідка про відсутність медичних протипоказань у персоналу для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань.

4) Положення про підприємство (підрозділи підприємства), діяльність якого пов'язана з ДІВ. У Положенні визначаються завдання підприємства, подаються перелік нормативних документів, схема генерального плану і посадові інструкції персоналу.

5) Акт обстеження пожежною інспекцією (для підприємств, які вводяться в експлуатацію знову).

6) Договір підприємства із спецкомбінатом на збір і захоронення радіоактивних відходів.

8) Оцінка характеру опромінення і заходів, що вживаються адміністрацією підприємства для забезпечення протирадіаційного захисту персоналу і населення за нормальних умов експлуатації джерела, а також при радіаційних аваріях:

- інструкція з радіаційної безпеки при проведенні робіт із джерелами іонізуючих випромінювань;

- положення про роботу служби радіаційної безпеки з визначенням посадової особи, яка відповідальна за радіаційну безпеку в установі;

- накази про призначення відповідального за радіаційну безпеку, облік і зберігання джерел, передачу на захоронення радіоактивних відходів, за організацію і проведення радіаційного контролю, про допуск осіб з персоналу категорії А до робіт із джерелами іонізуючих випромінювань;

- контрольні рівні радіаційної безпеки;

- копії документів, що підтверджують рівень знань персоналом норм і правил з радіаційної безпеки, необхідний для роботи з джерелами;

- копії протоколів перевірки знань персоналу "Інструкцій з радіаційної безпеки при проведенні робіт з джерелами іонізуючих випромінювань";

- плани аварійних заходів.

 

Додаток №2

до Інформаційної картки адміністративної послуги з видачі дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними

речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

 

Перелік документів необхідних для видачі санітарного паспорта   на право експлуатації рентгенівського кабінет (зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів).

Керуючись п. 1.20 Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур для отримання санітарного паспорта   на право експлуатації рентгенівського кабінету (зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів) потрібні наступні документи:

 • копія   висновку   державної    санітарно-епідеміологічної експертизи   на   рентгенівський   апарат,   що   встановлений   у рентгенівському кабінеті;
 • акт   комісії   прийняття   рентгенівського   кабінету   в експлуатацію;
 • технічний  паспорт  рентгенівського кабінету,  форма якого наведена  у  додатку  2 до  цих Правил, та протоколи періодичного контролю  фізико-технічних  параметрів рентгенівської апаратури в період експлуатації;
 • акти   перевірки  ефективності  вентиляції  (за  наявності вентиляційних систем);
 • акти   випробовувань   пристрою   захисного  заземлення  з зазначенням   величини   опору    розтікання    струму    основних заземлювачів,  акти  перевірки  стану  мережі заземлення медичного устаткування  й електроустановок,  протоколи   вимірювань   опору ізоляції проводів і кабелів;
 • контрольно-технічний  журнал  на  рентгенівський   апарат, форма якого наведена ;
 • протокол  дозиметричного  контролю   засобів   захисту   в рентгенівському  кабінеті, суміжних  приміщеннях  і  на прилеглих територіях;
 • протокол  випробування  засобів індивідуального захисту та захисних   пристроїв   апаратів   на   відповідність    свинцевому еквіваленту;
 • інструкції  з  радіаційної  безпеки   та   запобігання   і ліквідації радіаційних аварій;
 • наказ про віднесення осіб,  які  працюють,  до  персоналу категорії А;
 • наказ про призначення особи, відповідальної за радіаційну безпеку, радіаційний контроль, та її посадові обов'язки;
 • висновки  медичної  комісії  про  проходження  персоналом категорії А попереднього (періодичних) медичних оглядів;
 • наказ  про допуск персоналу, віднесеного до категорії А, до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання;
 • журнал (бази даних) обліку індивідуальних доз опромінення персоналу;
 • журнали  реєстрації  інструктажу  з  радіаційної  безпеки персоналу категорії А.
Інформаційна картка для отримання санітарного паспорта на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

для отримання санітарного паспорта на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив

 

Інформація про суб’єкт надання послуги

1.

Місце знаходження суб’єкта надання послуги

14034, м. Чернігів, вул. 1-го Травня, 180

Головне управління Держпродспоживслужби

в Чернігівській області

2.

Інформація щодо режиму роботи

Понеділок - четвер з 08.00 до 17.00;

П’ятниця - з 08.00 до 16.00;

Обідня перерва з 13.00 до 13.48

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт

Телефон/факс: (4622) 3-01-19;

(462)604-310

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

4.

Закони України

Закон України  від 06.09.2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги» стаття 8.

Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», стаття 25

Закон України від 02.03.1995 № 86/95-ВР «Про пестициди і агрохімікати», статті 11, 16-3

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію систем центральних органів виконавчої влади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 №260-р «Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Державні санітарні правила
ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» затвердженні Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 03.08.1998 № 1

Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, затверджене наказом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 21.07.2017 № 582

Умови отримання послуги

7.

Підстава для одержання санітарного паспорта на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив

Виконання вимог Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про пестициди і агрохімікати», Державних санітарних правил «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» ДСП 8.8.1.2.001-98

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання для одержання санітарного паспорта на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив

1. Заява до Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області

2. Акт санітарного обстеження складу пестицидів з відомостями про відповідність складу вимогам Державних санітарних правил «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» ДСП 8.8.1.2.001-98

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання для одержання санітарного паспорта на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив

Заява та документи, що додаються до неї, подаються особисто суб’єктом звернення або його законним представником, поштою  або в он-лайн сервісі до Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області

10.

Платність (безоплатність) одержання санітарного паспорта на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив

Безоплатно

11.

Строк надання паспорта на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив

Протягом  30 календарних днів з дня надання суб`єктом звернення заяви та документів

12.

Перелік підстав для відмови

1. Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання паспорта на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив, згідно із встановленим вичерпним переліком

2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей

3. Недотримання Державних санітарних правил «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» ДСП 8.8.1.2.001-98 акту санітарного обстеження складу пестицидів

4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством

13.

Результат послуги

Видача санітарного паспорта на право одержання, зберігання і застосування  пестицидів і мінеральних добрив

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто суб’єктом звернення або його законним представником в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Чернігівській області, поштою

Технологічна картка
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління

Держпродспоживслужби

в Чернігівській області

«08» липня 2016 р. № 91

  

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Видачі дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання 

п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія*

(В,У, П, З)

Термін виконання (днів)

1

2

3

4

5

1.

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація

Адміністратор

ЦНАП

В

Протягом

1 дня

2.

Формування дозвільної справи, занесення даних до реєстру

Адміністратор

ЦНАП

В

Протягом
1 дня

3.

Передача для реєстрації пакету документів заявника до управління Держпродспоживслужби  в м. Чернігові

Адміністратор

ЦНАП

В

Протягом
1 – 2 дня

4.

Передача для ознайомлення пакету документів в.о. начальника управління Держпродспоживслужби  в м. Чернігові

Адміністратор

ЦНАП

В

Протягом
2 дня

5.

Накладання відповідної резолюції і передача документів до виконавців

В.о. начальника Головного управління Держпродспоживслужби  в Чернігівській області

П

Протягом
2 – 3 дня

6.

Внесення резолюції в.о. начальника управління Держпродспоживслужби  в м. Чернігові

Спеціалісти  Головного управління Держпродспоживслужби  в Чернігівській області

В

Протягом
3 – 4 дня

7.

Опрацювання і підготовка дозволу

Спеціалісти  Головного управління Держпродспоживслужби  в Чернігівській області

В

Протягом
4 – 5 дня

8.

Перевірка відповідності документів вимогам санітарного законодавства

Спеціалісти  Головного управління Держпродспоживслужби  в Чернігівській області

В

 

Протягом
4 – 5 днів

9.

9.А. У разі негативного результату по п.8 - направлення листа з зауваженнями до дозвільного центру для доопрацювання.

9.Б. У разі позитивного результату - підготовка дозволу

Спеціалісти  Головного управління Держпродспоживслужби  в Чернігівській області

В

Протягом
5 дня

Протягом
5 – 8 днів

10.

Передача підготовленого дозволу та пакету документів в.о. начальника управління Держпродспоживслужби  в м. Чернігові

Спеціалісти  Головного управління Держпродспоживслужби  в Чернігівській області

В

Протягом

8-9 днів

11.

Затвердження та повернення дозволу спеціалістам  управління Держпродспоживслужби  в м. Чернігові

В.о. начальника Головного управління Держпродспоживслужби  в Чернігівській області

З

Протягом
9 дня

12.

Передача дозволу державному адміністратору дозвільного центру

Спеціалісти  Головного управління Держпродспоживслужби  в Чернігівській області

В

Протягом
9 - 10 днів

13.

Запис у бланку проходження документа про факт здійснення дозвільної процедури та повідомлення про це замовника

Адміністратор

ЦНАП

В

Протягом
10 дня

14.

Видача замовнику підготовленого дозволу

Адміністратор

ЦНАП

В

З 10 дня

Загальна кількість днів надання послуги

10

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

10


*Умовні позначки:

В – виконує,

У – бере участь,

П – погоджує,

З – затверджує

Заява на видачу дозволу

Прочитано 780 разів

Адреса

14034, м. Чернігів,
вул. 1-го Травня, 180

Графік роботи

Понеділок-Четвер 8:00-17:00
П'ятниця 8:00-16:00

Контакти

(04622) 3-01-19
(0462) 678-613
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Цілодобова гаряча лінія

044 364 77 80
050 230 04 28

Урядова гаряча лінія

1545


Введіть Вашу e-mail адресу:

Please publish modules in offcanvas position.

ГУ Держпродспоживслужби в Чернігівській області Офіційний портал