П'ятниця, 10 травня 2019 09:52

Прогноз фітосанітарного стану сільськогосподарських рослин у господарствах Чернігівської області на травень 2019 року

Хлібні клопи (переважатиме гостроголовий, маврський), осередково клоп шкідлива черепашка та інші види клопів-щитників, пошкодження яких негативно впливатимуть на кількісні показники врожайності заселятимуть і живитимуться в посівах озимої пшениці, і згодом заселятимуть ярі зернові культури. Під час виходу озимих зернових в трубку посіви захищають дозволеними інсектицидами на основі діючих речовин: диметоат, тіаметоксам, хлорпірифос, імідаклоприд + лямбда-цигалотрин, лямбда-цигалотрин + тіаметоксам та іншими, які будуть біологічно ефективні проти багатьох інших фітофагів, спеціалізованих щодо зернових колосових культур.

Злакові п’явиці продовжуватимуть розвиток (триватиме яйцекладка, відроджуватимуться личинки), шкідливість яких найбільше проявлятиметься у посівах ярих зернових культур. Шкідливість хлібних блішок активізується за посушливої жаркої погоди. За перевищення економічного порогу шкідливості (10-30 жуків п’явиці, 30-50 жуків хлібної блішки на кв.м) необхідно провести обробки інсектицидними препаратами переважно крайових смуг .

У посівах зернових колосових культур триватиме літ, яйцекладка і відродження личинок злакових мух (шведська). В ярині шведська муха найнебезпечніша до кущіння, коли нею уражується основне стебло.

За умови теплої і вологої погоди масово розвиватимуться злакові попелиці та пшеничний трипс.

Наприкінці травня в посівах зернових колосових культур розпочнеться вихід хлібних жуків, які переважно заселятимуть передусім крайові смуги полів.

Волога і тепла погода сприятиме поширенню хвороб листя, а саме: борошнистої роси, септоріозу, бурої листкової іржі, гельмінтоспоріозу та інших плямистостей зернових колосових культур. Ярі зернові культури хворітимуть також на сітчасту, смугасту та червоно-буру плямистості. Продовжиться розвиток кореневих гнилей.

Для оздоровлення рослин озимої пшениці в кінці фази виходу в трубку (поява прапорцевого листка) – початок формування зернівки повсюди проти вищевказаних хвороб посіви обприскують фунгіцидами на основі однієї з діючих речовин: карбендазим, манкоцеб, метрафенон, проквіназид, прохлораз, флутріафол, фентропідин, тебуконазол, біксафен + протіоконазол, протіоконазол + тебуконазол, епоксиконазол + тіофанат–метил, пропіконазол + прохлораз та іншими. Доцільно оздоровлювати високопродуктивні посіви за наявності хвороб (1% інтенсивності ураження плямистостями, 5% - септоріозом) та сприятливих для розвитку хвороб температур і тривалих рос.

Основними шкідниками у посівах гороху залишатимуться бульбочкові довгоносики, горохова попелиця, зерноїд, трипси. Підвищена шкідливість жуків спостерігатиметься в разі посушливої жаркої погоди. Розвитку аскохітозу, пероноспорозу, кореневих гнилей сприятиме тепла і дощова погода.

В період бутонізації-початку цвітіння проти горохового зерноїда (2-3 жука на 10 п.с.), попелиць (250-300 екз. на 10 п.с.), трипса (2 екз. на квітку), горохової плодожерки, акацієвої вогнівки (25-30 яєць на кв.м), горохового комарика посіви обробляють дозволеними інсектицидами на основі однієї з діючих речовин: тіаметоксам, 250 г/кг; диметоат, 400 г/л; фозалон, 350 г/л (крім зеленого горошку); лямбда-цигалотрин, 50 г/л; альфа-циперметрин, 100г/л, а також дозволеним для застосування в посівах на зелений горошок зета-циперметрин, 100г/л. Насіннєві ділянки проти хвороб обприскують фунгіцидами на основі однієї з діючих речовин: азоксистробін, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л; флутріафол, 117,5 г/л + карбендазим, 250 г/л; каптан, 800 г/кг.

 В посівах сої триватиме осередкова шкідливість личинок чорнишів і коваликів, пластинчастовусих жуків, гусениць підгризаючих совок. На першій парі справжніх листків живитимуться бульбочкові довгоносики, клопи, попелиці. Тепла і помірно волога погода сприятиме розвитку альтернаріозу та аскохітозу.

У фазу 2-6 листочків проти бульбочкових довгоносиків (8-15 жуків на кв.м), люцернового клопа (2-5 екз. на рослину), попелиць (250-300 екз. на 10 п.с.) посіви сої обприскують дозволеними інсектицидами на основі однієї із діючих речовин: диметоат, 400 г/л; абамектин, 18 г/л та іншими.

На багаторічних травах (люцерна, конюшина) продовжать свій розвиток і живлення бульбочкові і інші види довгоносиків (листковий люцерновий, насіннєїди-апіони), попелиці, клопи. Гусениці підгризаючих і листогризучих совок створюватимуть осередки підвищенної чисельності. За умови прохолодної дощової погоди поширюватимуться плямистості листя.

В період сходів – 3 пари справжніх листків цукрових буряків посіви заселятимуть та пошкоджуватимуть бурякові довгоносики, блішки. За високої активності комах та послаблення токсикації сходів виникатиме потреба застосування комплексу захисних заходів. Тому важливо контролювати поведінку та чисельність бурякових довгоносиків. Подекуди в посівах культури шкодитимуть бурякові щитоноски, мінуючі мухи. У разі надпорогової чисельності довгоносиків звичайного 0,2-0,3, сірого 0,2-0,5, піщаного мідляка 0,3-0,5, блішок 3-7, щитоносок 0,7-1,2 екз. на кв.м посіви обприскують інсектицидами на основі однієї із діючих речовин: тіаметоксам, імідаклоприд, піриміфос-метил, диметоат, альфа-циперметрин, гамма-цигалотрин, хлорпірифос, диметоат + лямбда-цигалотрин та іншими.

У разі заселення крайових смуг чи всього поля буряковою листковою попелицею (5% заселених рослин) проводять обприскування дозволеними до використання препаратами.

          У посівах озимого ріпаку розвиватимуться та шкодитимуть ріпаковий квіткоїд, прихованохоботники, попелиці, білани, оленка волохата. Осередки заселення квіткоїдом, прихованохоботниками (5-6 жуків на рослину) до цвітіння захищають інсектицидними препаратами.

Рослинам ярого ріпаку становитимуть загрозу хрестоцвіті блішки, за подальшого росту рослин ріпаку – прихованохоботники, ріпаковий квіткоїд, попелиця, клопи, білани. Надпорогову чисельність хрестоцвітих блішок (понад 3-5 екз. на кв.м) за сухої жаркої погоди знешкоджують обробками інсектицидів на основі однієї із діючих речовин: естенвалерат, альфа-циперметрин, іншими.

Оздоровлюють посіви ріпаків за появи фомозу, пероноспорозу, борошнистої роси, альтернаріозу дозволені фунгіциди на основі однієї із діючих речовин: тебуконазол, метконазол, флутріафол, фосетил алюмінію, піраклостробін + метконазол, азоксистробін +ципроконазол, азоксистробін + флутріафол, тебуконазол + прохлораз, інші.

Сходи соняшнику заселятимуть і пошкоджуватимуть насамперед бурякові довгоносики (сірий), осередково грунтові шкідники (дротяники, личинки хрущів). За високого ступеня чисельності довгоносиків посіви захищають дозволеними до використання препаратами. За теплих температур і помірної вологи матимуть розвиток і поширення переважно фомоз, септоріоз. 

          У травні колорадські жуки виходитимуть з ґрунту та заселятимуть сходи картоплі та пасльонових культур. Дружній вихід жуків із місць зимівлі відбуватиметься за умов стійкого потепління та після випадання теплих дощів, коли верхній шар ґрунту буде достатньо зволоженим. За оптимальних умов жуки паруватимуться та відкладатимуть яйця, наприкінці місяця виплоджуватимуться личинки та шкодитимуть картоплі.

Ранні сходи картоплі захищають у разі заселення жуком 10% рослин. Захисні заходи проти личинок проводять за масової появи першого – другого віків і чисельності 10-20 екз. на кожній з 8-10% заселених рослин. Для обробки посівів необхідно застосовувати дозволені до використання інсектициди на основі однієї із діючих речовин: ацетаміприд, тіаклоприд, тіаметоксам, імідаклоприд, альфа-циперметрин, циперметрин, тіаметоксам + ацетаміприд + флудиоксоніл, тіаметоксам + лямбда-цигалотрин + альфа-циперметрин, гамма-цигалотрин, хлорпірифос + циперметрин, клотіанідин.

Повсюди капусту, редиску, інші хрестоцвіті культури заселятимуть хрестоцвіті блішки, шкідливість яких зростатиме за посушливої погоди. Раннім сортам білокачанної та цвітної капусти загрожуватимуть личинки капустяної (весняної) мухи. Осередково розвиватимуться хрестоцвіті клопиприхованохоботники, скрізь – гусениці першого покоління біланів, капустяної молі.

В разі заселення 10% рослин капусти по 3-5 жуків блішок або 6-10 яєць капустяної мухи на рослину проводять крайові або суцільні обприскування посівів дозволеними інсектицидами на основі однієї із діючих речовин: дельтаметрин, лямбда-цигалотрин + тіаметоксам, мелатіон.

 У плодових насадженнях у травні продовжуватимуть розвиватися і завдавати шкоди листкам, квіткам і зав’язі плодових дерев садові довгоносики: сірий брунькоїд, яблуневий квіткоїд. Заляльковуватимуться личинки яблуневого квіткоїда, а в період опадання зайвої зав’язі масово з’являтимуться молоді жуки, які прогризатимуть у молодих плодах дірки і виходитимуть назовні.

В занедбаних насадженнях у період утворення зав’язі яблуні заляльковуватимуться гусениці білана жилкуватого, продовжуватимуть харчування гусениці яблуневої молі. Повсюди молоді листки та пагони продовжуватимуть заселяти та пошкоджувати сисні шкідники (кліщі, попелиці, медяниці, щитівки).

Заляльковуватимуться гусениці яблуневої плодожерки, літ метеликів якої відбуватиметься за суми ефективних температур (вище 10оС) 90-110оС, масовий літ за 150-170оС. Відкладання яєць фітофагом спостерігатиметься за відсутності опадів і вітру та температури повітря понад 16оС у вечірні години.

В зерняткових садах розвиватиметься борошниста роса. Розвитку моніліального опіку сприятимуть прохолодна дощова погода, тумани в період цвітіння.

Відразу після закінчення цвітіння (коли опаде 75% пелюсток) зерняткові сади проти яблуневої молі, п’ядунів, кліщів, попелиць та парші, моніліального опіку, борошнистої роси обприскують дозволеними інсектицидами на основі однієї із діючих речовин: фозалон, диметоат, імідаклоприд, при наявності кліщів застосовують спіродиклофен або феназахін із додаванням проти хвороб дифеноконазол, крезоксил-метил, піраклостробін + дитіанон. Через 10-12 днів після попереднього обробітку  проти яблуневого пильщика, листокруток та парші, моніліального опіку, борошнистої роси проводять обприскування вказаними вище інсектицидами і фунгіцидами, дотримуючись чергування препаратів.

При відлові феромонною пасткою за 7 днів спостережень 5 метеликів яблуневої плодожерки на початку відкладання нею яєць зерняткові насадження обприскують дозволеними інсектицидами на основі однієї із діючих речовин: феноксикарб + люфенурон, люфенурон, тефлубензурон, новалурон з додаванням проти парші та інших хвороб каптану, метираму, манкоцебу, сірки.

В травні гусениці стеблового (кукурудзяного) метелика заляльковуватимуться за середньодобової температури 15-16°С. Відбуватиметься масове заляльковування гусениць озимої совки, літ та відкладання яєць метеликами 1-го покоління. За утворення осередків надпорогової чисельності гусениць підгризаючих совок (ЕПШ у посівах буряків 1-2, кукурудзи, соняшнику, картоплі, інших просапних культур, 3-8, озимої пшениці 2-3 екз. на кв.м) використовують дозволені інсектициди, які доцільніше застосовувати в період виплодження гусениць та появи другого віку їх, коли вони живляться відкрито і є найбільш уразливими.

Дротяники та несправжні дротяники завдаватимуть осередкової шкоди озимим та ярим зерновим, сходам буряків, кукурудзи, соняшнику, овочевих та інших культур.

Ефективно регулює чисельність ґрунтових шкідників у просапних культурах міжрядний обробіток ґрунту, якщо він співпадає з найвразливішими стадіями розвитку шкідників (яйця, личинки). Захист сходів просапних культур від ґрунтових шкідників уможливлюється заводською токсикацією насіння. Для захисту овочевих культур корені рослин перед висаджуванням розсади у відкритий грунт замочують у суспензії актари, в.г., 1,5 г/л води на 250 рослин при 18-23°С та експозиції 1,5- 2 години.

У плодових садах за теплої і сонячної погоди триватиме живлення жуків оленки волохатої. Протягом місяця імаго осередково заселятиме і пошкоджуватиме квітучі сільськогосподарські та декоративні рослини.

Прочитано 180 разів

Адреса

14034, м. Чернігів,
вул. 1-го Травня, 180

Режим роботи

Понеділок-Четвер 8:00-17:00
П'ятниця 8:00-16:00
Обідня перерва 13:00-13:48

Контакти

(04622) 3-01-19
(0462) 678-613
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Цілодобова гаряча лінія

044 364 77 80
050 230 04 28

Урядова гаряча лінія

1545

Подати електронне звернення громадян


Введіть Вашу e-mail адресу:

Please publish modules in offcanvas position.

ГУ Держпродспоживслужби в Чернігівській області Офіційний портал