ukende

Методика проведення ділянкового (грунтового) та лабораторного сортового контролю.

Відділ контролю у сфері  насінництва та розсадництва Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області  інформує суб’єктів насінництва та розсадництва, що наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 січня 2018 року №18 затверджено Методику проведення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю (POST-control).

           Метою проведення ділянкового  (грунтового) та лабораторного контролю є встановлення достовірності сортової чистоти відповідного сорту (гібриду, лінії) на всіх етапах розмноження насіння для надання гарантії, що якість виробленого насіння знаходиться на належному рівні.

          Партія насіння на всіх етапах виробництва має відповідати сортовим та посівним якостям. Визначення сортових якостей насіння здійснюється шляхом польового оцінювання, ділянкового (грунтового) та лабораторного сортового контролю на відповідність сорту морфологічним ознакам, визначеним під час його державної реєстрації.

          Встановлення відповідності зразка насіння опису сорту проводять методом візуального порівняння рослин на контрольній ділянці, засіяній зразком насіння, що репрезентує партію насіння, з рослинами на ділянці стандартного зразка. Кількість нетипових рослин            на контрольній ділянці враховують для встановлення сортової чистоти, норми якої передбачені чинними Методиками з польового інспектування для відповідного ботанічного таксону.

          При проведенні ділянкового (грунтового) та лабораторного сортового контролю здійснюється ідентифікація та порівняння морфологічних ознак вегетативних і генеративних органів рослин сорту на ділянках контрольного і стандартного зразків у відповідні фенологічні фази росту та розвитку в польових та лабораторних умовах, відповідно до Методик проведення експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність стабільність для відповідного ботанічного таксону.

          Методика проведення ділянкового (грунтового) та лабораторного сортового контролю стосується сортів ботанічних таксонів, які включені до усіх насіннєвих схем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), а саме: кормових трав і бобових видів; хрестоцвітих та інших олійних і прядивних видів; зернових видів; кукурудзи; сорго; буряку кормового і цукрового; овочевих видів; конюшини підземної та схожих з нею видів.

ГУ Держпродспоживслужби в Чернігівській області Офіційний портал