ukende

Польове оцінювання посівів або насаджень

Сортовий контроль являє собою  систему організаційно-господарських і агротехнічних заходів, спрямованих на збереження потрібних морфологічних, біологічних, а також господарсько-цінних ознак і властивостей сортів сільськогосподарських культур.

Державний сортовий контроль здійснюється шляхом проведення польового оцінювання посівів. Польовому оцінюванню підлягають усі насінницькі посіви сортів і батьківських форм гібридів сільськогосподарських рослин включених до Державного реєстру сортів поширених на Україні.

Незабаром розпочнеться проведення польового оцінювання сільськогосподарських культур під урожай 2018 року.

Відділ контролю у сфері насінництва та розсадництва нагадує суб'єктам насінництва, що відповідно  ст.15 Закону України "Про насіння і садивний матеріал"  насіння і садивний матеріал вводяться в обіг після їх сертифікації. Згідно ст. 17 Закону використання для сівби/посадки насіння та/або садивного матеріалу, що не має відповідного сертифіката, забороняється. Сертифікат видається,  якщо  насіння і садивний матеріал за сортовими або товарними якостями відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва.       

Відповідно  Постанови КМУ від 21 лютого 2017 року №  97 "Порядок проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал" для проведення польового оцінювання посіву або насадження суб'єкт насінництва та розсадництва  (далі - заявник) подає до органу із сертифікації або його підрозділу за місцезнаходженням посіву або насадження заявку  на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу за формою згідно з додатком 1 цього Порядку: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/97-2017-п.       

 

  • не пізніше ніж за 20 робочих днів до закінчення граничного строку проведення польового оцінювання посіву сільськогосподарських рослин
  • не пізніше 10 травня поточного року — для садіння щепленого винограду
  • не пізніше 15 червня поточного року — для весняного та літнього садіння хмелю із закритою кореневою системою та літнього садіння саджанців винограду, які перебувають у стані росту
  • не пізніше 15 жовтня поточного року — для осіннього садіння хмелю з відкритою кореневою системою

 

Польове оцінювання садивного матеріалу, призначеного для реалізації,   та багаторічних насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених культур, винограду та хмелю проводиться щорічно, незалежно від обсягів виробництва, з метою визначення якості  та видачі сертифіката.                                          

До заяви на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу обов’язково додаються:

 

  • документи, що підтверджують право на використання сорту рослин (патент та/або свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин, та/або ліцензійний договір про використання сорту рослин)
  • копії сертифікатів, виданих на насіння або садивний матеріал попередньої генерації під час послідовного розмноження
  • схему розміщення поля (полів) посіву або насадження з прив’язкою до місцевості
  • для гібридів - інформація про співвідношення чоловічих і жіночих рослин, визначене власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту
  • інформацію про обраного аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) у разі можливості проведення польового оцінювання аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який провадить діяльність як незалежний експерт.

        

Проведення польового оцінювання насіннєвих посівів або насаджень та отримання сертифіката, що засвідчує сортові якості в подальшому дає право на реалізацію насіння, суб'єктам занесених до державного Реєстру  насінництва та розсадництва.                                                                                             

Рекомендуємо вчасно подати заявки на визначення сортових якостей посівів до органу із сертифікації або його підрозділу за місцезнаходженням посіву. Зазначені документи можуть бути подані особисто або надіслані поштовимвідправленням.
Дані матеріали мають інформаційний характер.

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/411-15

ГУ Держпродспоживслужби в Чернігівській області Офіційний портал