Звіти про роботу Управління фітосанітарної безпеки

Звіт про роботу за  2018 рік

Спеціалістами Управління фітосанітарної безпеки виконано значний обсяг робіт по здійсненню державного контролю за дотриманням особливого карантинного режиму і проведенню заходів з карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні, зберіганні, переробці, реалізації та використанні об’єктів регулювання; по виявленню, локалізації і ліквідації регульованих шкідливих організмів; запобігання проникненню регульованих шкідливих організмів у зони, вільні від таких організмів,  проведення обстежень сільськогосподарських та інших угідь, посівів, насаджень, рослинності закритого ґрунту, розробка прогнозів, виявлення і своєчасне інформування про наявність і розвиток шкідників та хвороб рослин, а також бур’янів, моніторингу насіннєвих компаній які займаються реалізацією насіння на території Чернігівської області.

Робота Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області проводилась з дотриманням  Законів України «Про карантин рослин», «Про захист рослин» та «Про пестициди і агрохімікати», спрямованих на виконання планових завдань, поставлених перед Управлінням.

Відділ  карантину рослин

За 2018 рік спеціалістами відділу карантину рослин при відвантаженні об’єктів регулювання за межі області було доглянуто: 315,0 тис. тонн; 230,0 тис. м3; 971,9 тис. шт. об’єктів регулювання. В порівнянні з цим же періодом минулого року це складає:

Об’єкти регулювання

2017 рік

2018 рік

%

тис.тонн

268,8

315,0

117

тис.м3

535,8

446,6

83

тис.шт

1021,5

971,9

95

 В порівнянні з минулорічним періодом кількість вивезеної продукції збільшилась за рахунок експорту, крім лісоматеріалу, вивезення якого зменшилось.

 Відповідно це відобразилося на видачі документів дозвільного характеру: 

Документи дозвільного характеру

2017 рік

2018 рік

%

фітосанітарні сертифікати

12934

14894

115

фітосанітарні сертифікати на реекспорт

5

9

180

карантинні сертифікати

8940

6645

74

Основною причиною зменшення кількості виданих карантинних сертифікатів є внесення змін в законодавстві, які дозволяють переміщення зернової групи об’єктів регулювання без проведення фітосанітарних процедур.

Було відмовлено у видачі 49 фітосанітарних сертифікатів у зв’язку із невідповідністю об’єктів регулювання фітосанітарним вимогам країн-імпортерів (це шкідники в живому стані, карантинні види бур’янів, пасмо льону та бактеріальні хвороби) та 36 штук карантинних сертифікатів з причини виявлення шкідників в живому стані, кільцевої гнилі та стеблової нематоди в насіннєвій картоплі.

Проводилися фітосанітарні процедури при здійсненні експорту лісопродукції, сої, гороху, соняшнику, картоплі та овочів, зелені, баштанних культур, фруктів та ягід, спецій, прянощів та приправ, насіння олійних та технічних культур на промислову переробку, пшениці, жита, ячменю, вівсу, кукурудзи, круп, борошна, солоду, льоноволокна і іншого до понад 40 країн світу (Китаю, Туреччини, Білорусії, Естонії, Литви, Латвії, Італії, Румунії, Німеччини, Польщі, Сербії, Нідерландів, Угорщини, Ізраїлю, Молдови, ОАЕ, Бельгії, Франції, Узбекистану, Кореї, Швейцарії, Австрії, Грузії, Малайзії, Індії, Буркіна-Фасо,Судан, Гамбія,Сенегал, Конго,Данія, Ірландія, Албанія, Гвінея, Іорданія).

Кожна із країн, до яких здійснюється експорт, має свої вимоги до фітосанітарного стану об’єктів регулювання, тому необхідною умовою при проведенні фітосанітарних процедур є дуже ретельний контроль.З причин недотримання фітосанітарних вимог країн-імпортерів відповідно до Міжнародного стандарту з фітосанітарних заходів № 13 «Керівництво щодо нотифікації та екстрені дії» протягом 2018 року нами було отримано 2 нотифікаційних повідомлення з Республіки Білорусь, щодо наявності карантинних видів бур’янів та шкідників, а також 16 нотифікаційних повідомлень з Республіки Туреччина, щодо невідповідності пиломатеріалів вимогам країни-імпортера.

По кожному випадку було проведено розслідування, але підтвердити або спростувати заявлені факти порушення не було змоги, так як об’єкти регулювання в Україну не поверталися. На сьогодні процес формування партій вантажів для експорту до Туреччини проходить за обов’язкової умови проведення відеофіксації, що безперечно відобразилось на результативності цього заходу.

За звітний період здійснено 189 запланованих заходів державного нагляду (контролю) у сфері карантину рослин та 99 у сфері захисту рослин щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог чинного законодавствах у сферах карантину та захисту рослин.

За результатами проведених заходів складено 47 приписів про усунення виявлених порушень. Оштрафовано 14 осіб на загальну суму 2924,00 грн.

Відповідно до пункту 8 статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності»: органи державного нагляду (контролю) та суб’єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо та відеотехніки. Що до самого процесу фіксування, то є затверджені Методичні рекомендації фіксування процесів здійснення планових або позапланових заходів державного нагляду (контролю) засобами відеофіксації.

 Відповідно до плану здійснення фітосанітарного моніторингу проведено обстеження земельних угідь та лісонасаджень площею 150,3 тис.га на виявлення регульованих шкідливих організмів. При цьому виявлено нові вогнища амброзії полинолистої на площі 1,21 га (Варвинський, Прилуцький райони), американського білого метелика на площі 15 га (Чернігівській район), пасмо льону на площі 110 га (Семенівський район).  Обстеження проводились візуально та за допомогою феромонних пасток, яких використано 400 шт. на 8 видів регульованих шкідливих організмів.

 Крім того проводилась ревізія карантинних вогнищ. Було обстежено 64,27 га на виявлення американського білого метелика, 608,2 га на виявлення золотистої картопляної нематоди, 1390,775 га на виявлення амброзії полинолистої, 111,5 га на виявлення повитиці польової, 28 га на виявлення ризоманії цукрового буряка, 120 га на виявлення бактеріального в’янення кукурудзи та 195 га на виявлення пасмо льону. При цьому зафіксована відсутність в старих вогнищах золотистої картопляної нематоди на площі 91,13 га, бактеріального в’янення кукурудзи на площі 120 га, амброзії полинолистої на площі 3,35 га, повитиці польової на площі 111,5 га, ризоманії цукрового буряка на площі 28 га, пасмо льону на площі 130 га. В карантинних вогнищах були проведені агротехнічні, механічні та хімічні заходи боротьби.

 На сьогодні фітосанітарний стан області такий:

  •  золотиста картопляна нематода –608,2 га (без змін)
  • амброзія полинолиста – 1390,775 га (без змін)
  • ризоманія цукрових буряків – 0 га (ліквідовано)
  • американський білий метелик – 64,27 га (без змін)
  • повитиця польова – 111,5 га (без змін)
  • пасмо льону – 305 га (збільшення на 110 га)
  • бактеріальне в’янення кукурудзи – 120 га (без змін)

Загальна площа зараження складає 2599,745 га.

За звітний період проведена значна робота щодо виконання Протоколу фітосанітарних та інспекційних вимог експорту з України до Китайської Народної Республіки ячменю, сої та кукурудзи було обстежено 3,2 тис. га площ посівів ячменю, 5,8 тис.га посівів сої та 59,5 тис.га посівів кукурудзи.

Крім того, на виконання Рішення Євразійської Економічної Комісії та вимог Республіки Туреччина, проведена не менш потужна робота по встановленню статусу місць виробництва вільних від регульованих шкідливих організмів

Кількість ділянок виробництва вільних від регульованих шкідливих організмів

Культура

Всього заявлено ділянок

Кількість вільних ділянок

Кількість відмов

Лісонасадження

449

347

102

Ячмінь

35

35

 

Картопля

2

2

 

Соя

132

132

 

Склади

2

2

 

Всього

620

518

102

Процедура встановлення зон, ділянок та місць виробництва вільних від регульованих шкідливих організмів визначена Міжнародним стандартом з фітосанітарних заходів № 4 “Вимоги щодо встановлення вільних зон”, Міжнародним стандартом з фітосанітарних заходів № 10 “Вимоги до встановлення вільних місць та ділянок виробництва” та національним законодавством, а саме статтею 31 Закону України “Про карантин рослин”.

Порядок офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки затверджений  наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.08.2012 р. № 487.

Згідно наказу Міністерства аграрної політики України № 690 від 21.11.2006 року „Про затвердження Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання ” проводиться робота по реєстрації осіб та регулярно вносятся зміни відповідно до поданих заяв.

Відділ фітосанітарних заходів на кордоні

Протягом 2018 року спеціалістами відділу фітосанітарних заходів на кордоні в пунктах пропуску та відділах митного оформлення було проінспектовано 1139 вагонів, 9870 автомашин та 819 контейнерів.

За звітний період при проведенні фітосанітарного контролю у відділах митного оформлення та пунктах пропуску на державному кордоні було доглянуто 11296,326 м3 лісоматеріалів, 235755 шт. дерев’яного пакувального матеріалу та 24834,306 тонн імпортних об’єктів регулювання.  В загальному об’ємі імпорту основну частину складає: імпортні фрукти в кількості – 10,6 тис.тонн; тютюнова сировина – 7,1 тис.тонн,  борошно – 5,1 тис. тонн та торф 0,6 тис.тонн. Також імпортувався насіннєвий матеріал, зокрема, насіння кукурудзи – 418 тонн, картоплі насіннєвої – 280 тонн, насіння озимої пшениці – 20 тонн.

У відділі митного оформлення № 1 митного поста „Чернігів–вантажний” з місцем доставки на території ТОВ „Регіон-2007” м. Козелець при проведенні фітосанітарної експертизи партії вантажу овочів свіжих    (код 0709) в загальній кількості 9,169 тонн походженням з Італії в представленому зразку цикорію було виявлено регульований шкідливий організм – західний квітковий трипс. Данний вид є  обмежено поширеним на території України. Зараженим виявися салатний цикорій вагою 1,401 тонни. 

В цьому ж відділі митного оформлення в  партії вантажу картоплі продовольчої  (код 0701) в загальній кількості 52 тонни походженням з Республіки Єгипет в представленому зразку за результатом фітосанітарної експертизи було виявлено регульований шкідливий організм – бура гниль картоплі.

До даних партій вантажу вжито фітосанітарний захід – повернення.

Протягом звітного періоду, при проведенні фітосанітарних заходів в відділі митного оформлення №1 митного поста „Чернігів–вантажний”, було виявлено немарковану дерев’яну тару походженням з Чехії (два випадки), та Польщі, Туреччини, Франції (по-одиному випадку), яка надійшла як супровідний матеріал. Також  при проведенні фітосанітарних заходів в відділі митного оформлення №2 митного поста „Сновськ” було виявлено немарковану дерев’яну тару   походженням з Російської Федерації. Країнам експортерам надіслані нотифікаційні повідомлення щодо порушення МСФЗ №15 „Регулювання дерев’яного пакувального матеріалу в міжнародній торгівлі”. Всього було виявлено 51 шт. немаркованого дерев’яного пакувального матеріалу.  Стосовно даних об’єктів регулювання вжито фітосанітарний захід – знищення, шляхом спалювання в присутності державного фітосанітарного інспектора.

Загалом за  2018 рік було складено та надіслано країнам – експортерам 8 нотифікаційних повідомлень за порушення міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів.

При здійсненні контрольних функцій в пунктах перетину державного кордону за попередньою митною декларацією типу «ЕА» (переміщення через митний кордон без пред’явлення у митниці призначення) проінспектовано 4353 одиниці транспортних засобів, 464,61 м3 лісоматеріалів, 97509 шт. дерев’яного пакувального матеріалу.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 364 від 25 травня 2016 року „Деякі питання реалізації принципу „єдиного вікна” під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного та інших видів державного контролю” з 1 серпня 2016 року  головні спеціалісти відділу карантину рослин та відділу фітосанітарних заходів на кордоні Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області під час проведення фітосанітарних заходів, щодо об’єктів регулювання в відділах митного оформлення успішно працюють в системі інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом „єдиного вікна” з використанням електронних засобів передачі інформації.

Обмін інформацією за принципом  „єдиного вікна” передбачає можливість доступу уповноважених осіб до відомостей, протоколів дій та інших даних що внесені підприємствами до інформаційної системи та призначені для відповідного контролюючого органу. Результати всіх видів контролю вносяться до автоматизованої інформаційної системи і підприємство в електронному вигляді  інформується про хід розгляду справи.  Для виконання функціональних обов’язків 49 фітосанітарним інспекторам присвоєно логіни та паролі.

Протягом 2018 року державними фітосанітарними інспекторами було розглянуто  та прийнято рішення по 18728 справах.

У зв’язку із набранням чинності  Закону України від 6 вересня 2018 року № 2530-VIII «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України» в інформаційно-телекомунікаційній системі органів доходів і зборів, через яку здійснюється взаємодія органів доходів і зборів, контролюючих органів та підприємств, виключена можливість приймання заявок від підприємств на проведення фітосанітарного контролю при вивезенні товарів за межі митної території України, тобто в режимі експорту оформлення товарів за принципом «єдиного вікна» не здійснюється. В той же час процедура оформлення імпортних товарів в частині фітосанітарного контролю залишається незмінною і проводиться виключно за принципом «єдиного вікна».

 Відділ контролю за обігом засобів захисту рослин.

Протягом звітного року спеціалістами відділу проведений значний обсяг робіт  по контролю за обігом засобів захисту рослин. Проводився збір та обробка щотижневих оперативних інформацій про хід робіт захисту рослин в господарствах області. Всі прогнозовані об’єми робіт стосовно захисту сільськогосподарських культур  від шкідників, хвороб та  бур’янів на території Чернігівської області в 2018 році  виконані.

Протягом 2018 року в області виконано робіт по боротьбі з шкідливими організмами на площі – 1802,9 тис.га. Проведено захист посівів від бур’янів на площі – 962,4 тис га, від шкідників – 302,2 тис.га , від хвороб – 247,2 тис.га, проведено десикацію на площі – 80,5 тис.га. Для виконання даного об’єму захисних міроприємств використано – 1343,0 тонн хімічних засобів захисту рослин.

Поряд з хімічним методом, товаровиробники використовують біологічний метод захисту рослин, що дає можливість зменшити негативний вплив хімічних препаратів на навколишнє середовище, зберегти корисну ентомофауну та отримати біологічно чисту продукцію.

В 2018 році внесено біопрепаратів у посівах сільськогосподарських культур на площі – 210,6 тис. га з них : трихограмовано – 133,1 тис га, на площі – 76,7 тис. га внесено мікробіологічні препарати для підвищення продуктивності сільськогосподарських культур та проведено захист від мишоподібних гризунів на площі -  0,8 тис.га., що на 2,7 тис. га менше минулого року.

Спеціалістами відділу постійно проводилось інформування підприємств, установ, організацій та громадян у сфері захисту рослин, пов’язаних із транспортуванням, зберіганням, застосуванням засобів захисту рослин, їх торгівлею про своєчасне проходження медичного огляду та отримання допуску (посвідчення) на право роботи із засобами захисту рослин.

Протягом року допуски на право роботи пов’язаної з пестицидами та агрохімікатами та посвідчення про проходження навчання отримали 2352 особи, що на 863 допуски більше ніж у минулому році, зростання на 63%. 

 Відділ прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків

Відповідно до ст. 5, 6 і 12 Закону України “Про захист рослин” та з метою своєчасного інформування Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, зацікавлених осіб протягом року спеціалістами відділу вчасно доводилась інформація щодо фітосанітарного стану посівів.

Підготовлено 267 шт. інформаційних повідомлень та 25 шт. термінових інформацій про появу та розвиток шкідливих організмів в господарствах Чернігівської області.

Було проведено обстежень сільськогосподарських культур візуально на площі 113,6 тис. га. Крім того було проведено феромонний моніторинг у посівах кукурудзи на території Ніжинського і Прилуцького району, використали 20 шт. феромонних пасток для своєчасного виявлення, контролю розповсюдження і оцінки динаміки чисельності стеблового (кукурудзяного) метелика.

Весняні контрольні обстеження та ґрунтові розкопки щодо перезимівлі основних шкідників проведені на площі більш ніж 4,0 тис. га. Біологічну ефективність визначено на площі 5,89 тис. га. Кількість шкідливих об’єктів господарського значення на які були проведені обстеження становить 88 шт.

 Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва

Основним завданням відділу являється здійснення контролю за діяльністю суб'єктів господарювання усіх форм власності у сфері насінництва та розсадництва на території Чернігівської області, які займаються виробництвом, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією і використанням насіння та садивного матеріалу.

До Державного реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва на  2018 рік занесені 17 суб'єктів господарювання по Чернігівській області, які мають право на виробництво та реалізацію насіння. З них 12 суб'єктів господарювання займається виробництвом насіння зернових та зернобобових культур, 4 – садивного матеріалу картоплі та 1 – насіння овочевих культур.

Перевірки суб’єктів насінництва та розсадництва, згідно Плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2018 рік не проводилися, оскільки згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 р. № 1104 «Про затвердження переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» державний нагляд (контроль) в сфері насінництва та розсадництва у 2018 році був заборонений.

Спеціалістами відділу за 12 місяців 2018 року було проведено моніторинг обсягів підготовки та реалізації насіння ярих та озимих культур сільгосппідприємствами, які занесені до Державного реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва. В 2018 році вироблено та сертифіковано насіння ярих культур всього – 12180,32  т, що на 4744,79 т більше ніж в 2017 році. Реалізовано насіння ярих культур – 7437,41 т, що на 1848,35 т більше минулорічного показника. Вироблено та сертифіковано насіння озимих культур в 2018 році всього – 1746 т, що на 1205,5 т менше минулорічного показника. Реалізовано насіння озимих культур в 2018 році – 971,65 т, що на  229,4 т менше минулорічного показника. Вироблено та сертифіковано садивного матеріалу картоплі  в 2018  році 5736,49 т, що на 1742,4 т більше ніж в 2017 році,  реалізовано садивного матеріалу картоплі  в 2018  році – 3679 т, що на 633,4 т більше ніж в 2017 році

Територія Чернігівської області налічує 32 підприємства, що здійснюють свою діяльність у сфері лісництва та іншу діяльність у лісовому господарстві. З метою встановлення ступеню ризику від провадження господарської діяльності, лісовими господарствами була надана інформація про обсяги реалізації саджанців лісових та декоративних рослин. Загальний обсяг  реалізації за даний період склав 862 247 шт. саджанців. З них реалізовано садивного матеріалу лісових рослин – 853 521 шт., декоративних рослин – 8 724 шт., квіткових рослин – 2 шт.

В 2018 році отримали підтвердження на ввезення в Україну зразків сортів насіння кукурудзи та соняшнику, не занесених до Державного реєстру сортів рослин, які призначені для селекційних, дослідних робіт і експонування на території Чернігівської області такі товариства, як ТОВ "Піонер Насіння Україна" та ТОВ "Лімагрейн Україна". Всього 6907 шт. зразків, які в 2018 році висіяні цими товариствами на території Чернігівської області в наступних господарствах:  ТОВ "Земля і Воля" Бобровицького району, ПСП "Авангард" та ПСП "Пісківське" Бахмацького району.

Для узгодження розташування насіннєвих посівів, суб’єктами насінництва були подані до відділу плани-схеми та інформація, щодо розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних культур під урожай 2018 року. Всього по області засіяна площа під такі культури склала 601,5 га.

Відділом постійно проводиться роз’яснювальна робота серед суб’єктів насінництва щодо знищення неякісного насіння, яке не може бути використано на посів, продовольчі та кормові цілі; а також щодо дотримання технологій виробництва насіння на всіх етапах вирощування.

З метою запобігання порушень законодавства України у сфері насінництва та розсадництва при здійсненні оптової та роздрібної торгівлі насінням і садивним матеріалом, спеціалістами відділу проведена роз’яснювальна робота серед 587 суб’єктів господарювання усіх форм власності (за 12 місяців 2017 року – 140 суб'єкти).

За даний період ФОП та підприємства (усіх форм власності та господарювання), які провадять свою діяльність на території Чернігівської області в сфері насінництва та розсадництва, надали 128 зведених інформацій щодо обсягів реалізації насіння та садивного матеріалу (за 12 місяців 2017 року – 93 інф.).

 

Звіт про роботу за 9 місяців 2018 року

За 9 місяців 2018 року спеціалістами відділу карантину рослин при відвантаженні за межі області було оглянуто 232,5 тис. тонн об’єктів регулювання, що складає 105% показників минулого року. Основна продукція яка вивозилась це зернові, овочі та солод.

Оформлено та видано 10054 фітосанітарних та 4539 карантинних сертифікатів.

За 9 місяців 2018 року здійснено 100 перевірок суб’єктів господарювання щодо додержання ними законодавства у сферах карантину та захисту рослин, із них:  91 планова та 9 позапланових.

За результатами проведених заходів складено 34 приписи про усунення виявлених порушень. Оштрафовано 11 осіб на загальну суму 2329,00 грн.

Проводилась робота по організації та контролю за проведенням заходів з локалізації та ліквідації карантинних організмів на території області. Було обстежено 2517,7 га на виявлення американського білого метелика, золотистої картопляної нематоди, амброзії полинолистої, повитиці польової, ризоманії цукрового буряка, бактеріального в’янення кукурудзи та пасмо льону. В карантинних вогнищах були проведені агротехнічні, механічні та хімічні заходи боротьби.

Відповідно до плану здійснення фітосанітарного моніторингу проведено обстеження земельних угідь та лісонасаджень площею понад 110 тис.га на виявлення регульованих шкідливих організмів. Обстеження проводились візуально та за допомогою феромонних пасток.

Проводились обстеження посівів сої та кукурудзи у відповідності до Протоколу фітосанітарних та інспекційних вимог експорту з України до Китайської Народної Республіки сої на площі 5851 га та кукурудзи на площі 59458 га.

Крім того проводилась робота по встановленню статусу місць виробництва вільних від регульованих шкідливих організмів. Зареєстровано 403 ділянки, які відповідають вимогам країн-партнерів.

За 9 місяців 2018 року спеціалістами відділу фітосанітарних заходів на кордоні було проінспектовано  при розмитнені у відділах митного оформлення та пунктах пропуску на державному кордоні  8903 одиниць транспортних засобів.

За звітний період при проведенні фітосанітарного контролю у відділах митного оформлення та пунктах пропуску на державному кордоні було доглянуто 11,3 тис.м3 лісоматеріалів, 163 тис.шт. дерев’яного пакувального матеріалу та 20,3 тис.тонн імпортних об’єктів регулювання. 

При проведенні фітосанітарних процедур щодо овочів, походженням з Італії, в партії салатного цикорію вагою 1,4 тонни виявлено регульований шкідливий організм – Західний квітковий тріпс. Крім того, карантинний організм – Бура гниль картоплі виявлено в партії картоплі вагою 52 тонни походженням з Республіки Єгипет.

До даних партій вантажу вжито фітосанітарний захід – повернення.

За перше півріччя 2018 року було складено та надіслано країнам експортерам 6 нотифікаційних повідомлень за порушення міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів. Це: в 2 випадках до Чехії, по 1 випадку до Польщі та Росії (за недотримання МСФЗ № 15) та по 1 випадку до Італії та Єгипту в зв’язку із виявленням карантинних організмів.

Спеціалістами відділу прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків розроблялась і своєчасно доводилась до зацікавлених осіб інформація щодо фітосанітарного стану с/г рослин, а саме підготовлено 149 шт. інформаційних повідомлень та 26 шт. оперативних інформацій.

Фітосанітарний моніторинг посівів с/г рослин на виявлення заселення шкідниками та ураження хворобами проведено на площі більше ніж 98 тис. га. Загалом встановлено фітосанітарний стан на наявність шкідливих організмів в посівах зернових культур на площі 53,8 тис.га, посівів зернобобових та олійних культур 41,0 тис.га, посівів цукрових буряків 3,6 тис га, льону 0,8 тис.га. Фітосанітарний стан посівів сільськогосподарських культур  в період вегетації в 2018 року був контрольованим.

Відділом контролю за обігом засобів захисту рослин проводився збір та обробка оперативної інформації про хід робіт із захисту рослин в господарствах області.

Всі прогнозовані об’єми робіт стосовно захисту сільськогосподарських культур  від шкідників, хвороб та  бур’янів на території Чернігівської області 2018 року  виконані.

За 9 місяців 2018 року в області проведено захист посівів на площі –  1792,0 тис.га з них: від бур’янів на площі – 959,4 тис га, від шкідників- 299,4 тис.га, від хвороб – 242,6 тис.га, проведено десикацію на площі- 80,5 тис.га, внесено біопрепаратів у посівах сільськогосподарських культур на площі – 210,1 тис. га.

За 9 місяців 2018 року допуски на право роботи пов’язаної з пестицидами та агрохімікатами та посвідчення про проходження навчання отримали 2312 осіб.

Основним завданням відділу контролю в сфері насінництва та розсадництва являється здійснення контролю за діяльністю суб'єктів господарювання усіх форм власності у сфері насінництва та розсадництва на території Чернігівської області, які займаються виробництвом, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією і використанням насіння та садивного матеріалу.

До Державного реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва на 2018 рік вже занесено 17 суб'єктів господарювання по Чернігівській області, які мають право на виробництво та реалізацію насіння. З них 12 суб'єктів господарювання займається виробництвом насіння зернових та зернобобових культур, 4 – садивного матеріалу картоплі та 1 – насіння овочевих культур.

За 9 місяців 2018 року спеціалістами відділу проведено моніторинг обсягів підготовки та реалізації насіння ярих культур сільгосппідприємствами, які занесені до Державного реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва. Під урожай 2018 року вироблено та сертифіковано насіння ярих культур – 4552 т, що на 1870 т більше ніж в 2017 році. Реалізовано насіння ярих культур – 3401 т, що на 1508 т більше минулорічного показника. Вироблено та сертифіковано садивного матеріалу картоплі 5712 т , реалізовано – 3679 т.

В процесі проведеної роботи, щодо попередження порушень законодавства України у сфері насінництва та розсадництва при здійсненні оптової та роздрібної торгівлі насінням овочевих та баштанних культур, проведено роз’яснювальну роботу серед  488 суб'єктів господарювання.

Звіт про роботу за I квартал 2018 року

Спеціалістами Управління фітосанітарної безпеки виконано значний обсяг робіт по здійсненню державного контролю за дотриманням особливого карантинного режиму і проведенню заходів з карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні, зберіганні, переробці, реалізації та використанні об’єктів регулювання; по виявленню, локалізації і ліквідації регульованих шкідливих організмів; запобігання проникненню регульованих шкідливих організмів у зони, вільні від таких організмів,  проведення обстежень сільськогосподарських та інших угідь, посівів, насаджень, рослинності закритого ґрунту, розробка прогнозів, виявлення і своєчасне інформування про наявність і розвиток шкідників та хвороб рослин, а також бур’янів, моніторингу насіннєвих компаній які займаються реалізацією насіння на території Чернігівської області.

За I квартал 2018 року спеціалістами відділу карантину рослин при відвантаженні об’єктів регулювання за межі області було оглянуто: 80,3 тис. тонн, це на 71% більше в порівнянні з цим же періодом минулого року; 113,9 тис. м3, що склало 85 % минулорічного показника та 263,3 тис. шт. об’єктів регулювання.

В порівнянні з минулим роком кількість вивезеної продукції збільшилась. Відповідно це відобразилося на видачі документів дозвільного характеру: оформлено 2994 шт фітосанітарних сертифікатів, що на 9% більше показника минулого року та 2014 шт карантинних сертифікатів, збільшення на 2%.

Було відмовлено у видачі 13 фітосанітарних сертифікатів у зв’язку із невідповідністю об’єктів регулювання фітосанітарним вимогам країн-експортерів (це шкідники в живому стані) та у 2 випадках при видачі карантинних сертифікатів (також шкідники в живому стані).

Було здійснено організацію та контроль за проведенням фумігації  складських приміщень загальним об’ємом  3000 м3.

Проведено контрольні обстеження складських приміщень на виявлення капрового жука та карантинних видів зернівок в 7 районах області в 26 господарствах, площею 58,6 тис.м2.

Згідно затвердженого плану проведено 3 планові перевірки підприємств щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства в сфері карантину та захисту рослин. Результатом заходів є 2 приписи, щодо усунення порушень.

За перший квартал 2018 року спеціалістами відділу фітосанітарних заходів на кордоні було проінспектовано  при розмитнені у відділах митного оформлення та пунктах пропуску на державному кордоні  314 вагонів,  2359  автомашин, та 237  контейнерів.

За звітний період при проведенні фітосанітарного контролю у відділах митного оформлення та пунктах пропуску на державному кордоні було доглянуто 6641,566 м3 лісоматеріалів, 49022 шт. дерев’яного пакувального матеріалу та 8071,44 тонн імпортних об’єктів регулювання.

У відділі митного оформлення № 1 митного поста „Чернігів–вантажний” з місцем доставки на території ТОВ „Регіон-2007” м. Козелець при проведенні фітосанітарного контролю імпортного вантажу свіжих овочів (рукола, шпинат, валеріана, салат із листя буряка, цикорій) загальною вагою 9,1688 тонн походженням з Італії, виявили карантинний шкідливий організм  – західний квітковий трипс. Данний вид є  обмежено поширеним на території України. Зараженим виявися салатний цикорій вагою 1,401 тонни.  До даної партії вантажу вжито фітосанітарний захід  – повернення.

Протягом першого кварталу, при проведенні фітосанітарних заходів в відділі митного оформлення №1 митного поста „Чернігів–вантажний”, було виявлено немарковану дерев’яну тару   походженням з Чехії (два випадки), та Польщі (один випадок), яка надійшла як супровідний матеріал. Країнам експортерам надіслано нотифікаційне повідомлення щодо порушення МСФЗ №15 „Регулювання дерев’яного пакувального матеріалу в міжнародній торгівлі”. Стосовно даних об’єктів регулювання вжито фітосанітарний захід – знищення, шляхом спалювання в присутності державного фітосанітарного інспектора.

Значний обсяг робіт проводився відділом контролю за обігом засобів захисту рослин щодо збору та обробки щотижневих оперативних інформацій про хід робіт захисту рослин в господарствах області (надано 12 інформацій).

Проведені ознайомчі лекції з питань безпечного проведення робіт з пестицидами та агрохімікатами працюючих. Опрацьовано 35 заяв щодо видачі допусків (посвідчень) та видано - 380 допусків та (посвідчень) на право роботи з пестицидами та агрохімікатами.

Відділом прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків підготовлено 48 шт. інформаційних повідомлень про стан розвитку та розповсюдження шкідників і хвороб сільськогосподарських рослин і 13 шт. оперативних інформацій щодо фітосанітарного стану в господарствах Чернігівської області.

Протягом І кварталу 2018 року відділом контролю у сфері насінництва та розсадництва  проводилась консультативна та роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання, які займаються реалізацією насіння та садивного матеріалу з питань дотримання ними законодавства України всього - 116 суб'єктів. Проводився моніторинг виробленого насіння ярих  культур суб’єктами господарювання, які занесені до державного Реєстру виробників.

Прочитано 610 разів

Адреса

14034, м. Чернігів,
вул. 1-го Травня, 180

Режим роботи

Понеділок-Четвер 8:00-17:00
П'ятниця 8:00-16:00
Обідня перерва 13:00-13:48

Контакти

(04622) 3-01-19
(0462) 678-613
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Цілодобова гаряча лінія

044 364 77 80
050 230 04 28

Урядова гаряча лінія

1545

Подати електронне звернення громадян


Введіть Вашу e-mail адресу:

Please publish modules in offcanvas position.

ГУ Держпродспоживслужби в Чернігівській області Офіційний портал