Звіти про роботу Сектору контролю за регульованими цінами

Звіт щодо проведеної роботи за  2018 рік

Головним пріоритетним напрямком  в роботі Сектору контролю за регульованими цінами є контроль за дотриманням вимог формування, встановлення та застосуванням державних регульованих цін (тарифів).

Але, відповідно до частини дев’ятої Прикінцевих положень Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік» внесено зміни до Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», відповідно до яких мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності встановлено до 31 грудня 2018 року. Відповідно державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог формування, встановлення та застосування державних регульованих цін шляхом проведення  планових перевірок  у 2018 році не проводився. 

Враховуючи вищезазначене у 2018 році робота Сектору контролю за регульованими цінами була спрямована по наступним напрямкам. 

 Фармацевтичний ринок:

На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України, та листа Міністерства охорони здоров’я України у 2017 році запроваджено щомісячний моніторинг застосування державних регульованих цін на лікарські засоби, які внесено до реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, затвердженого наказом МОЗ України від 03.04.2017 №360, та беруть участь в Урядовій програмі «Доступні ліки», яка стартувала у квітні 2017року .

На протязі 2018 року звіти по даному напрямку надавались щомісячно рядом суб’єктів господарювання, серед яких: Комунальне підприємство «Ліки України» Чернігівської обласної ради, Товариством з обмеженою відповідальністю «Руан», ТОВ «Медсервіс», ТОВ «Світ Здоров’я – ЗЖС», ТОВ «ЛЕК-ВІЛ», ТОВ «Фармсвіт здоров’я» Товариство з обмеженою відповідальністю «Добро Фарм», ТОВ «Фірма Лакс», ПП Фірма «Медінтех».

Загалом звіти надавались по 27 аптечним закладам міста та області. По наданих звітах здійснюється перевірка інформації щодо обсягу реалізованих лікарських засобів, розмірів граничних оптово-відпускних цін, закупівельних та фактичних роздрібних цін, а також розмірів застосованих торгівельних надбавок на ліки, які увійшли до програми реімбурсації. Для прикладу, за грудень місяць 2018 року проведена робота по перевірці  219 лікарських засобів, щодо яких була надана інформація про рівень цін, та 12 785 одиницях кількості цін на лікарські засоби, щодо яких здійснено аналіз дотримання вимог законодавства.

На виконання листа Міністерства  охорони здоров’я України від 07.08.2018 №181/20915 «Щодо реалізації Урядової програми «Доступні ліки», листа Держпродспоживслужби від 13.08.2018 № 16.2-7/6048, з метою безперебійної роботи Урядової програми «Доступні ліки», та систематичного забезпечення пацієнтів необхідними лікарськими засобами, що реімбурсуються, працівниками Сектору взято участь у селекторній нараді у режимі телеконференції, на базі обласного управління охорони здоров’я.

 Сфера житлово-комунальних послуг:

У сфері надання житлово-комунальних послуг державний контроль за правильністю встановлення, формування та застосування тарифів запроваджено для суб’єктів господарювання, які надають (виробляють) послуги з теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.    

За звітний період Сектором контролю за регульованими цінами у сфері надання комунальних послуг за погодженням державної регуляторної служби України  проведено 6 позапланових перевірок  з питань правильності застосування тарифів на централізоване водопостачання та вивезення твердих побутових відходів. В результаті проведених заходів, відповідно рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій, до бюджету надійшло 53504,73 гривень.

Спільно з Управлінням захисту прав споживачів проведено 18 позапланових заходів державного контролю  у сфері надання комунальних послуг.

На постійній основі  проводилась  робота по розгляду звернень громадян. Так, за вказаний період було надано роз’яснення -відповіді на 54 звернення.

Відповідно листа Держпродспоживслужби від 17.04.2018 № 603-164-9/2692 працівниками Сектору взято участь у Семінарі «Особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері ціноутворення».

На протязі 2018 року на постійній основі велась інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення області з питань цінового регулювання. Перш за все це  участь у Семінарі «Факультет 60+», на постійній основі велась робота щодо поповнення сайту Головного управління шляхом розміщення актуальної інформації у сфері цінового регулювання. Всього за звітний період  для розміщення на Сайті було подано 29 статтей.

За вказаний період відбулися суттєві зміни в законодавчій базі, що стосуються цінового регулювання, внаслідок чого була проведена робота по опрацюванню нормативної бази, на постійній основі здійснювався контроль за змінами в законодавчій базі для подальшого використання в роботі.         

У 2018 році проведено моніторинг рішень щодо формування, встановлення та застосування цін (тарифів) прийнятих центральними і місцевими органами виконавчої влади, уповноваженими вирішувати дані питання. 

За вказаний період  Сектор контролю за регульованими цінами  співпрацював з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань законодавства,  та моніторингу цінової політики області, сприяв органам місцевого самоврядування у здійсненні ними повноважень щодо контролю за дотриманням цін (тарифів).

Звіт щодо проведеної роботи у I кварталі 2018 року

Відповідно до доручення Віце-прем’єр-міністра України,  листа Міністерства охорони здоров’я від 11.04.2017 № 18-01/3-1344/10082, Сектором контролю за регульованими цінами на протязі I кварталу 2018 року проводилась робота по ознайомленню та відпрацюванню щомісячних звітів щодо застосування державних регульованих цін на лікарські засоби, які внесено до реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, граничних оптово-відпускних цін, роздрібних торгівельних надбавок,  затвердженого наказом МОЗ України від 03.04 2017 року № 360 (зі змінами) та беруть участь у програмі «Доступні ліки», по наступним суб’єктам господарювання:

  • Комунальне підприємство «Ліки України» Чернігівської обласної ради;
  • Чернігівська філія ТОВ «МЕД-СЕРВІС»;
  • Аптека ТОВ «Регіональна аптечна мережа Руан»;
  • Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕК-ВІЛ»;
  • Товариство з обмеженою відповідальністю «Світ здоров’я -ЗЖС»;
  • Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармасвіт здоров’я».

Відповідно  наказів  Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області  на протязі I кварталу Сектором контролю за регульованими цінами спільно з Управлінням захисту прав споживачів проведено 9 позапланових перевірок. Питання, що підлягали перевірці стосувались відповідності застосування тарифів до діючих регуляторних актів на послуги з водовідведення та водопостачання, послуги теплопостачання, послуги з постачання газу, послуги за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Підготовано та надіслано листи суб’єктам господарювання, що впроваджують свою діяльність на фармацевтичному ринку, щодо надання інформації для проведення щомісячного моніторингу застосування державних регульованих цін на лікарські засоби, які внесено до реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, затвердженого наказом МОЗ України від 03.04.2017 №360 (зі змінами), та беруть участь в Урядовій програмі «Доступні ліки».

В результаті розгляду та опрацювання матеріалів справ, сформованих на основі звернень громадян, надано 5  іформаційних довідок з питань цінового регулювання.

На запит Комунального підприємства «Ліки України», надано роз’яснення щодо можливості застосування середньозваженої ціни при формуванні цін реалізації товарів підприємствам мережі.

Працівниками Сектору взято участь у занятті правового факультету "Університет 60 плюс", що відбулося на базі Чернігівської міської бібліотеки         ім.Коцюбинського. Слухачам факультету було надано відповіді на поставлені запитання, а також отримано індивідуальні консультації.

Проведена робота по ознайомленню та відпрацюванню Національного переліку основних лікарських засобів, Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню станом на 03 квітня 2017 року, Реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 01.12.2017року;

Проведена робота по вдосконаленню інформаційної бази сайту Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, в розділі – Сектор контролю за регульованими цінами, стосовно Урядової програми «Доступні ліки». За I квартал 2018 року по напрямку цінового регулювання розміщено 6 статтей.

Відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.07.2017 № 961 проведена робота по формуванню єдиної справи розпорядчих документів, що приймаються органами державного нагляду під час здійснення заходу державного нагляду у сфері господарської діяльності.

На протязі 1 кварталу підготовлено та надіслано 14 відповідей на звернення  громадян що надійшли на Урядову «гарячу лінію».

Вчасно проведена робота над виконанням щомісячних контрольних завдань від Управління контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби України, Управління економічного розвитку, Обласної Державної адміністрації, Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Чернігівської обласної державної адміністрації.

Вчасно виконані поточні завдання, структурних підрозділів   Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області.

Прочитано 463 разів

Адреса

14034, м. Чернігів,
вул. 1-го Травня, 180

Режим роботи

Понеділок-Четвер 8:00-17:00
П'ятниця 8:00-16:00
Обідня перерва 13:00-13:48

Контакти

(04622) 3-01-19
(0462) 678-613
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Цілодобова гаряча лінія

044 364 77 80
050 230 04 28

Урядова гаряча лінія

1545

Подати електронне звернення громадян


Введіть Вашу e-mail адресу:

Please publish modules in offcanvas position.

ГУ Держпродспоживслужби в Чернігівській області Офіційний портал