ukende

Як скласти акт – претензію при неякісному наданні житлово - комунальних послуг?

Вода, газ, електроенергія, центральне опалення, послуга з утримання будинків та прибудинкових територій — без цих послуг споживачеві складно уявити своє життя.

З'ясувати, з ким і на яких умовах потрібно укладати договір про надання комунальних послуг, якими нормативними актами регулюється це питання, і чи може споживач, якому не в повному обсягу або неналежної якості надані житлово-комунальні послуги, відмовитися від них в односторонньому порядку ми Вам сьогодні і допоможемо.

Відносини у сфері житлово-комунального послуг належать до категорії цивільно-правових, тому одним із основних документів, що регламентують цю сферу, є Цивільний кодекс України. Також такі відносини регулюють спеціальні акти, такі як Житловий кодекс України і Закон України «Про житлово-комунальні послуги».

Крім того, оскільки кожен мешканець є одночасно споживачем житлово-комунальних послуг, то на ці відносини поширюється дія Закону України «Про захист прав споживачів».

Одним з дієвих та необхідних інструментів захисту прав споживачів є складання акту – претензії.

Що таке акт – претензія?

Акт – претензія – це документ встановленої форми, що складається споживачем при перерві в наданні житлово-комунальних послуг, їх ненаданні або наданні не в повному обсязі, та який є підставою для здійснення перерахунку суми оплати за них.

Як скласти акт – претензію?

Споживач для складання та підписання акта – претензії має право викликати представника виконавця, причому представник виконавця повинен з’явитися на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором.

Акт – претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їхніми підписами. У разі неприбуття представника виконавця послуги в погоджений умовами договору строк або необґрунтованої відмови від підписання акта – претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менше як два споживачі.

До акту – претензії варто додати фото фіксацію доказів ненадання або надання послуг не в повному обсязі, і послатися на них в тексті акту.

Що робити після складання акту – претензії?

Акт – претензія споживача подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає письмово споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволені його претензій.

Акт – претензія реєструється уповноваженими особами виконавця у журналі реєстрації актів – претензій про перерву в наданні житлово - комунальних послуг, їх ненадання або надання не в повному обсязі.

Акт – претензію радимо складати у двох примірниках із оригінальними (некопійованими) підписами – як у випадку підписання його представниками виконавця, так і при складанні з іншими споживачами (сусідами) через неприбуття представника даних послуг. У такому разі, подавши перший примірник виконавцю, другий оригінал – примірник лишиться у вас на руках для можливого судового оскарження на випадок «втрати» першого.

Якщо представник виконавця відмовляється підписати акт, то запропонуйте йому зробити відповідний запис у акті, а у випадку відмови – зафіксуйте цей факт разом із підписами інших споживачів.

Таким чином, якщо вам було відмовлено у задоволені претензій, чи ви просто не отримали відповіді, вам необхідно зберігати всі ці документи для подання їх до суду при розгляді справи про стягнення заборгованості за послуги чи самостійно звернутися до суду з позовом про перерахунок вартості послуг.

ГУ Держпродспоживслужби в Чернігівській області Офіційний портал