Звіти про роботу Управління захисту споживачів

Звіт про роботу за 1 квартал 2020 року

Протягом І кварталу 2020 року відділом контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг Управління захисту споживачів (далі – Відділ) проведено 59 перевірок суб’єктів господарської діяльності щодо дотримання законодавства про захист прав споживачів, з них 9 планові перевірки, порушення виявлені на 7 підприємствах та 50 позапланові перевірки, порушення виявлені на 26 підприємствах.

Протягом звітного періоду перевірено товарів (робіт, послуг) на загальну суму  4562,2 тис. грн., забраковано товарів (робіт, послуг) на загальну суму  489,71 тис. грн.

Так, протягом І кварталу 2020 року Відділом перевірено:

 • 4 суб’єкта господарювання, які здійснюють торгівлю продовольчими товарами, або надають послуги у сфері ресторанного господарства, на 3 підприємствах виявлено порушення чинного законодавства;
 • 23 суб’єкта господарювання, які здійснюють торгівлю непродовольчими товарами, на 14 підприємствах виявлено порушення чинного законодавства;
 • 32 суб’єкта господарювання сфери послуг, у 16 випадках встановлено порушення законодавства про захист прав споживачів.

Всього за звітній період виявлено 37 видів порушень, в тому числі: у 18 випадках – відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації; у 3 випадках – реалізація продукції без документів, що підтверджують якість та безпеку товарів (робіт, послуг), 1 випадок – невиконання припису про усунення порушень прав споживачів, 2 випадки – порушення умов договору між споживачем і виконавцем про виконання роботи, надання послуги та у 13 випадках – інші порушення (несвоєчасне виконання гарантійних зобов’язань, неналежним чином оформлений куточок споживача, порушення законодавства у сфері надання житлово-комунальних послуг та інше).

Також, протягом І кварталу 2020 року до Відділу надійшло на розгляд  85 письмових звернень, на особистому прийомі  прийнято та надано роз’яснень – 72 споживачам, з урядової «гарячої лінії» та з «гарячих ліній» ОДА надійшло 20 звернень.

Щодо якості продовольчих товарів та надання послуг у сфері ресторанного господарства звернулось 25 споживачів, щодо якості непродовольчих товарів – 77, щодо якості послуг – 75.

Розглянуто 157 звернення. З них надано роз’яснень – 55, задоволено з розглянутих – 102, надіслано за належністю – 0, знаходиться на розгляді 27 звернень. За результатами розгляду звернень споживачам повернуто коштів на загальну суму 57,011 тис. грн.

За І квартал 2020 року за результатами перевірок до 17 осіб застосовано адміністративні стягнення у вигляді штрафів на загальну суму 3,264 тис. грн., та до 9 суб’єктів господарювання застосовані адміністративно-господарські санкції на загальну суму 249,614 тис. грн. та видано суб’єктам господарювання 20 приписів про припинення порушень прав споживачів.

За І квартал 2020 року сектором контролю за рекламою, дотриманням антитютюнового та пробірного законодавства  Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області здійснено контроль за дотриманням законодавства про рекламу щодо захисту прав споживачів реклами під час якого досліджено 566 рекламоносіїв, у тому числі 306 об'єктів зовнішньої реклами, 17 - внутрішньої реклами, 45 - на телебаченні та радіо, 158 - у друкованих засобах масової інформації, 40 - на транспорті.

За результатами проведеного контролю виявлено 17 випадків порушення законодавства про рекламу у сфері зовнішньої реклами. По деяких видах продукції: 3 – реклама лікарських засобів, 3 – реклама тютюнових та алкогольних напоїв.

За результатами розгляду справ прийнято 22 рішення про накладення  штрафних санкцій на загальну суму 18,610 тис. грн., надано для виконання 17 вимог про усунення порушень законодавства про рекламу, прийнято 3 рішення про зупинення розповсюдження реклами.

До державного бюджету перераховано 5,86 тис. грн., з них у добровільному порядку сплачено 15 штрафних санкцій на суму 5,86 тис. грн.

Наразі у судовому порядку стягується фінансових санкцій на суму 15,005 тис. грн.          

Відділом ринкового та метрологічного нагляду протягом І кварталу 2020 року у сфері ринкового нагляду було проведено 6 перевірок характеристик продукції. У 6 суб’єктів господарювання виявлено порушення вимог законодавства.

Відділом у І кварталі 2020 року проведено 4 позапланові перевірки характеристик продукції, з яких:

- 2 - за ланцюгом постачання (у 2 випадках встановлені порушення);

- 2 - стан виконання суб’єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів (порушення не виявлені).

Також відділом завершено 6 планових перевірок та 3 позапланові перевірки (на підставі скарг споживачів), які були розпочаті в 2019 році та призупинені на час проведення експертизи. 

Протягом І кварталу 2020 року виявлено порушення законодавства у сфері ринкового нагляду при розповсюдженні 15 одиниць продукції, а саме: 11 одиниць продукції, яка підпадає під дію «Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання», затвердженого постановою КМУ № 1067 від 16.12.2015 та «Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання», затвердженого постановою КМУ № 1077 від 16.12.2015, 2 одиниці продукції, яка підпадає під дію «Технічного регламенту радіообладнання», затвердженого постановою КМУ № 355 від 24.05.2008 та 2 одиниці продукції, яка підпадає під дію «Технічного регламенту безпечності іграшок», затвердженого постановою КМУ № 151 від 28.02.2018. Відносно продукції щодо якої виявлені порушення застосовано 19 рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.

Загалом протягом І кварталу 2020 року прийнято 123 рішення, з них:

46 - рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів (32 – усунення формальної невідповідності; 7 - приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами; 7 – тимчасова заборона надання продукції на ринку;

-  77 - рішення про скасування рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.

За результатами розгляду матеріалів перевірок винесено 16 постанов про накладення штрафних санкцій на загальну суму 119,4 тис. грн., з них сплачено в 62,6 тис. грн.

Також Відділом протягом І кварталу 2020 року проведено 7 планових перевірок з метрологічного нагляду щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері законодавчо регульованої метрології. Порушення метрологічних вимог виявлено за результатами  4 перевірок.

При проведенні перевірок обревізовано 2350 одиниць засобів вимірювальної техніки, з яких 18 од. визнано непридатними до застосування.

За результатами метрологічного нагляду вжиті заходи:

 • видано 4 приписи про усунення порушень метрологічних вимог;
 • складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення у сфері метрології та метрологічної діяльності та винесено постанов на загальну суму штрафів 0,8 тис. грн.
Звіт про роботу за 2019 рік

Протягом 2019 року Відділом контролю у сфері  торгівлі, робіт та послуг Управління захисту споживачів проведено 200 перевірок суб’єктів господарської діяльності щодо дотримання законодавства про захист прав споживачів, з них 34 планові перевірки (порушення виявлені на 21 підприємстві) та 166 позапланових перевірок (порушення виявлені на 66 підприємствах).

Протягом звітного періоду перевірено товарів (робіт, послуг) на загальну суму  10911,88 тис. грн, забраковано товарів (робіт, послуг) на загальну суму  3487,41 тис. грн.

Протягом 2019 року Головним управлінням Держпродспоживслужби в Чернігівській області перевірено:

-14 суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю продовольчими товарами, на 6 підприємствах виявлено порушення чинного законодавства;

-79 суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю непродовольчими товарами, на 40 підприємствах виявлено порушення чинного законодавства;

-107 суб’єктів господарювання сфери послуг, у 41 випадку встановлено порушення законодавства про захист прав споживачів.

Всього за звітний період виявлено 89 видів порушень, в тому числі у 41 випадку - відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації; у 15 випадках - реалізація продукції без документів, що підтверджують якість та безпеку товарів (робіт, послуг), у 2 випадках - реалізація товару, строк придатності якого минув, 1 випадок - реалізація продукції, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів, 2 випадки - невиконання припису про усунення порушень прав споживачів та у 28 випадках - інші порушення (невиконання суб’єктом господарювання припису, неналежним чином оформлений куточок споживача, відсутність мірників на АЗС, ознаки нечесної підприємницької діяльності, обрахунок споживачів, порушення законодавства у сфері надання житлово-комунальних послуг та інше).

Під час здійснення державного нагляду (контролю) відібрано 23 зразки продукції, у 1 випадку продукція не відповідала вимогам нормативних документів. Забракована продукція заборонена до подальшої реалізації.

За 2019 рік Управлінням захисту споживачів здійснено контроль за дотриманням законодавства про рекламу щодо захисту прав споживачів реклами, під час якого досліджено 1661 рекламоносіїв, у тому числі 1224 об'єкти зовнішньої реклами, 70 - внутрішньої реклами, 42 - на телебаченні та радіо, 270 - у друкованих засобах масової інформації, 55 - на транспорті.

За результатами проведеного контролю виявлено 68 випадків порушення законодавства про рекламу, у тому числі 66 - у сфері зовнішньої реклами, 2 - у сфері внутрішньої реклами. По деяких видах продукції: 7 - реклама лікарських засобів, 28 - реклама тютюнових виробів та алкогольних напоїв.

За результатами розгляду справ прийнято 126 рішень про накладення  штрафних санкцій на загальну суму 65,604 тис. грн, надано для виконання 68 вимог про усунення порушень законодавства про рекламу, прийнято 32 рішення про зупинення розповсюдження реклами.

До державного бюджету перераховано 59,384 тис. грн, з них у добровільному порядку сплачено 117 штрафних санкцій на суму 43,034 тис. грн, стягнуто в судовому порядку та перераховано до державного бюджету штрафних санкцій на суму 16,350 тис. грн.

Нині у судовому порядку стягується фінансових санкцій на суму 15,005 тис. грн.

Також протягом 2019 року до Управління захисту споживачів звернувся 941 споживач.       У тому числі, письмово - 312, на особистому прийомі  прийнято та надано роз’яснень  544 споживачам, з урядової «гарячої лінії» та з «гарячих ліній» ОДА - 82, надіслано повторно - 3.

Щодо якості продовольчих товарів та надання послуг у сфері ресторанного господарства звернулись 82 споживачі, щодо якості непродовольчих товарів - 501, щодо якості послуг - 358. Розглянуто 914 звернень. З них надано роз’яснень - 359, задоволено з розглянутих - 548, надіслано за належністю - 7, знаходиться на розгляді 27 звернень. За результатами розгляду звернень споживачам повернуто коштів на загальну суму 135,566 тис. грн.

Протягом 2019 року за результатами перевірок до 41 особи застосовано адміністративні стягнення у вигляді штрафів на загальну суму 5,253 тис. грн, та до 22 суб’єктів господарювання застосовані адміністративно-господарські санкції на загальну суму 221,01 тис. грн.

Відділом ринкового та метрологічного нагляду у сфері державного ринкового нагляду проведено 55 планових перевірок характеристик продукції. Порушення виявлено у 48 суб’єктів господарювання.

Виявлено порушення законодавства у сфері ринкового нагляду при розповсюдженні 74 одиниць продукції, а саме: 48 одиниць продукції, яка підпадає під дію «Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання», затвердженого постановою КМУ № 1067 від 16.12.2015 року, та «Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання» затвердженого постановою КМУ № 1077 від 16.12.2015 року, 15 одиниць продукції, яка підпадає під дію «Технічного регламенту безпечності іграшок», затвердженого постановою КМУ № 151 від 28.02.2018, 7 одиниць продукції, яка підпадає під дію «Технічного регламенту мийних засобів», затвердженого постановою КМУ № 717 від 20.08.2008 року, та 4 одиниці продукції, що підпадає під дію "Технічного регламенту радіообладнання", затвердженого постановою КМУ № 355 від 04.05.2017.

Винесено 49 постанов про накладення штрафних санкцій на загальну суму 459,9 тис. грн, з них сплачено 242,3 тис. грн.

Відносно продукції, щодо якої виявлені порушення, застосовано 219 рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.

Під час здійснення державного ринкового нагляду відібрано 48 зразків продукції, у 14 випадках продукція не відповідала вимогам нормативних документів. Забракована продукція заборонена до подальшої реалізації.

Також Відділом проведено  43 планові перевірки з метрологічного нагляду щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері законодавчо регульованої метрології. Порушення метрологічних вимог виявлено за результатами 22 перевірок,  що складає  51%. За результатами метрологічного нагляду вжиті такі заходи:

-видано 22 приписи про усунення порушень метрологічних вимог;

-складено 25 протоколів про адміністративні правопорушення у сфері метрології та метрологічної діяльності та винесено постанов на загальну суму штрафів 4,4 тис. грн.

Звіт про роботу за 9 місяців 2019 року

Протягом 9 місяців 2019 року відділом контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг Управління захисту споживачів (далі – Відділ) проведено 141 перевірку суб’єктів господарської діяльності щодо дотримання законодавства про захист прав споживачів, з них 32 планові перевірки (порушення виявлені на 18 підприємствах) та 109 позапланових перевірок (порушення виявлені на 47 підприємствах).

Протягом звітного періоду перевірено товарів (робіт, послуг) на загальну суму  6138,7 тис. грн, забраковано товарів (робіт, послуг) на загальну суму  2427,85 тис. грн.

Так, протягом 9 місяців 2019 року перевірено:

 • 9 суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю продовольчими товарами, у 4 підприємствах виявлено порушення чинного законодавства;
 • 56 суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю непродовольчими товарами, на 29 підприємствах виявлено порушення чинного законодавства;
 • 76 суб’єктів господарювання сфери послуг, у 32 випадках встановлено порушення законодавства про захист прав споживачів.

Під час проведення перевірок у 3 суб’єктів господарювання відібрано 8 зразків нафтопродуктів для перевірки їх якості в акредитованій лабораторії: 2 зразки продукції якісні, 6 – знаходяться на дослідженні.

Всього за звітній період виявлено 67 видів порушень, в тому числі: у 31 випадку – відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації; у 11 випадках – реалізація продукції без документів, що підтверджують якість та безпеку товарів (робіт, послуг) у 2 випадках – реалізація товару, строк придатності якого минув та у 23 випадках – інші порушення (невиконання суб’єктом господарювання припису, неналежним чином оформлений куточок споживача, відсутність мірників на АЗС, ознаки нечесної підприємницької діяльності, обрахунок споживачів, порушення законодавства у сфері надання житлово-комунальних послуг та інше).

Також протягом 9 місяців 2019 року до Відділу надійшло 775 звернень споживачів.     З них письмово – 231, на особистому прийомі  прийнято та надано роз’яснень – 482 споживачам, з урядової «гарячої лінії» та з «гарячих ліній» ОДА – 59, надіслано повторно - 3.

Щодо якості продовольчих товарів та надання послуг у сфері ресторанного господарства звернулось 62 споживачі, щодо якості непродовольчих товарів – 391, щодо якості послуг – 322. Розглянуто 743 звернення. З них надано роз’яснень – 298, задоволено з розглянутих – 445, надіслано за належністю – 6, знаходиться на розгляді 26 звернень. За результатами розгляду звернень споживачам повернуто коштів на загальну суму 109,03 тис. грн.

За 9 місяців 2019 року за результатами перевірок до 34 осіб застосовано адміністративні стягнення у вигляді штрафів на загальну суму 4,012 тис. грн, та до 21 суб’єкта господарювання застосовані адміністративно-господарські санкції на загальну суму 218,707 тис. грн.

Відділом ринкового та метрологічного нагляду Управління захисту споживачів протягом 9 місяців 2019 року проведено 36 планових виїзних перевірок характеристик продукції. Порушення виявлено в ході 31 перевірки.

Відділом проведено 17 позапланових перевірок, з яких:

-9 проведено за ланцюгом постачання (у 9 випадках встановлено порушення);

- 6 перевірок стану виконання суб’єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів;

- 2 перевірки характеристик продукції на підставі скарг споживачів (за результатами 1 перевірки виявлено порушення);

Протягом 9 місяців 2019 року виявлено порушення законодавства у сфері ринкового нагляду при розповсюдженні 98 одиниць продукції, а саме: 29 одиниць продукції, яка підпадає під дію «Технічного регламенту безпечності іграшок», затвердженого постановою КМУ № 515 від 11.07.2013, 59 одиниць продукції, яка підпадає під дію «Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання», затвердженого постановою КМУ № 1067 від 16.12.2015 та «Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання», затвердженого постановою КМУ № 1077 від 16.12.2015, 4 одиниць продукції, яка підпадає під дію «Технічного регламенту мийних засобів», затверджених постановою КМУ № 717 від 20.08.2008 та 6 одиниць продукції, яка підпадає під дію «Технічного регламенту радіообладнання», затвердженого постановою КМУ № 355 від 24.05.2017.

Відносно продукції, щодо якої виявлені порушення, застосовано 113 рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, з них:

-71 – усунення формальної невідповідності;

-21 – приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами;

-21 – тимчасова заборона надання продукції на ринку.

Посадовими особами, які здійснюють ринковий нагляд, відібрано 9 зразків продукції, які направлені для проведення випробувань до акредитованих лабораторій.

За результатами розгляду матеріалів перевірок винесено 39 постанов про накладення штрафних санкцій на загальну суму 397,8 тис. грн, з них сплачено в добровільному порядку 180,2 тис. грн, оскаржується в судовому порядку – 200,6 тис. грн.

У сфері метрологічного нагляду протягом 9 місяців 2019 року проведено 37 планових перевірок з метрологічного нагляду щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері законодавчо регульованої метрології. Порушення метрологічних вимог виявлено за результатами  18 перевірок.

Проведено 7 позапланових перевірок, у тому числі:

- за зверненням фізичних осіб – 2 перевірки;

 - стану  виконання припису – 5 перевірок.

Під час проведення позапланових перевірок порушення метрологічних вимог встановлено у  4  суб’єктів господарювання.

За результатами метрологічного нагляду вжиті заходи:

- видано 18 приписів про усунення порушень метрологічних вимог;

- складено 17 протоколів про адміністративні правопорушення у сфері метрології та метрологічної діяльності та винесено постанов на загальну суму штрафів 3,8 тис. грн., з яких сплачено 100%.

За 9 місяців 2019 року сектором контролю за рекламою, дотриманням антитютюнового законодавства та пробірного законодавства Управління захисту споживачів здійснено контроль за дотриманням законодавства про рекламу щодо захисту прав споживачів реклами, під час якого досліджено 1437 рекламоносіїв, у тому числі 1020 об'єкти зовнішньої реклами, 65 - внутрішньої реклами, 42 - на телебаченні та радіо, 255 - у друкованих засобах масової інформації, 55 - на транспорті.

За результатами проведеного контролю виявлено 53 порушення законодавства про рекламу, у тому числі 51 - у сфері зовнішньої реклами, 2 – у сфері внутрішньої реклами. По деяких видах продукції: 5 – реклама лікарських засобів, 11 – реклама тютюнових та алкогольних напоїв.

За результатами розгляду справ прийнято 92 рішення про накладення   штрафних санкцій на загальну суму 39,394 тис. грн, надано для виконання 49 вимог про усунення порушень законодавства про рекламу, прийнято 16 рішень про зупинення розповсюдження реклами.

До державного бюджету перераховано 45,119 тис. грн, з них у добровільному порядку сплачено 83 штрафні санкції на суму 28,769 тис. грн, стягнуто в судовому порядку та перераховано до державного бюджету штрафних санкцій на суму 16,350 тис. грн.

Звіт про роботу за 2018 рік

Протягом 2018 року відділом контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг Управління захисту споживачів (далі – Відділ) проведено 184 перевірки суб’єктів господарської діяльності щодо дотримання законодавства про захист прав споживачів, з них 72 планових перевірок, порушення виявлені на 121 підприємстві, що становить 65,7% від перевірених. Перевірено товарів (робіт, послуг) на загальну суму  6621,64 тис. грн., забраковано товарів (робіт, послуг) на загальну суму  971,47  тис. грн.

Так, протягом 2018 року Відділом перевірено:

 • 12 суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю продовольчими товарами, у 10 підприємствах виявлено порушення чинного законодавства, що становить 83,3% від перевірених;
 • 102 суб’єкта господарювання, які здійснюють торгівлю непродовольчими товарами, на 87 підприємствах виявлено порушення чинного законодавства, що становить 85,3% від перевірених;
 • 70 суб’єктів господарювання сфери послуг, у 24 випадках встановлено порушення законодавства про захист прав споживачів.

Всього за 2018 рік виявлено 129 видів порушень, в тому числі: у 2 випадках відмова споживачу в реалізації його прав, установлених ч.1 ст.8 Закону України «Про захист прав споживачів», у 35 випадках – відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації; у 51 випадках – реалізація продукції без документів, що підтверджують якість та безпеку товарів (робіт, послуг) у 1 випадку – реалізація товару, строк придатності якого минув та у 40 випадках – інші порушення (неналежним чином оформлений куточок споживача, застосування під час реалізації на АЗС паливно-роздавальних колонок, які не пройшли державну метрологічну повірку та інше).

Також протягом 2018 року до Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області звернулись 982 споживача.  З них письмово – 241, на особистому прийомі  прийнято та надано роз’яснень – 672 споживачам, з урядової «гарячої лінії» та з «гарячих ліній» ОДА – 67, надіслано повторно - 2. Щодо якості продовольчих товарів та надання послуг у сфері ресторанного господарства звернулось 106 споживачів, щодо якості непродовольчих товарів – 505, щодо якості послуг – 371.

Розглянуто 948 звернення. З них надано роз’яснень – 377, задоволено з розглянутих – 571, надіслано за належністю – 6, знаходиться на розгляді 28 звернень. За результатами розгляду звернень споживачам повернуто коштів на загальну суму 118,678 тис. грн.

За 2018 рік за результатами перевірок дотримання суб’єктами господарювання законодавства про захист прав споживачів до 98 осіб застосовано адміністративні стягнення у вигляді штрафів на загальну суму 8,67 тис. грн., та до 40 суб’єктів господарювання застосовані адміністративно-господарські санкції на загальну суму 47,309 тис. грн. Надано 93 приписи суб’єктам господарювання щодо усунення виявлених недоліків та припинення порушення законодавства про захист прав споживачів

Сектором контролю за рекламою, дотриманням антитютюнового та пробірного законодавства Управління захисту споживачів Головним управлінням Держпродспоживслужби в Чернігівській області  протягом 2018 року досліджено 1519 рекламоносіїв, у тому числі 927 об'єкт зовнішньої реклами, 82 - внутрішньої реклами, 29 – на телебаченні та радіо, 443 - у друкованих засобах масової інформації, 38 – на транспорті.

За результатами проведеного контролю заведено 82 справи: 62 - у сфері зовнішньої реклами, 1 – у сфері внутрішньої реклами та 2 – у друкованих ЗМІ. По деяких видах продукції: 17 справ - реклама тютюнових виробів та алкогольних напоїв, 6 справ - реклама лікарських засобів, 3 справи - реклама зброї та 32 - інші.

За результатами розгляду справ прийнято 198 рішень про накладення  штрафних санкцій на загальну суму 99,308 тис. грн., надано для виконання 79 вимог про усунення порушень законодавства про рекламу та 17 вимог про зупинення розповсюдження реклами.

 

Звіт за 9 місяців 2018 року

Звіт щодо роботи Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів за 9 місяців 2018 року

Протягом 9 місяців 2018 року Головним управлінням Держпродспоживслужби в Чернігівській області проведено 132 перевірки суб’єктів господарської діяльності щодо дотримання законодавства про захист прав споживачів, з них 47 планові перевірки, порушення виявлені в 79 підприємствах, що становить 59,8% від перевірених.

Перевірено товарів (робіт, послуг) на загальну суму  1856,14 тис. грн., забраковано товарів (робіт, послуг) на загальну суму      366,19  тис. грн.

Так, протягом 9 місяців 2018 року Головним управлінням Держпродспоживслужби в Чернігівській області перевірено:

 • 9 суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю продовольчими товарами, у 6 підприємствах виявлено порушення чинного законодавства, що становить 66,7% від перевірених;
 • 71 суб’єкт господарювання, які здійснюють торгівлю непродовольчими товарами, на 58 підприємствах виявлено порушення чинного законодавства, що становить 81,7% від перевірених;
 • 52 суб’єкта господарювання сфери послуг, у 15 випадках встановлено порушення законодавства про захист прав споживачів.

Всього за 9 місяців 2018 року виявлено 71 вид порушень, в тому числі: у 2 випадках відмова споживачу в реалізації його прав, установлених ч.1 ст.8 Закону України «Про захист прав споживачів», у 24 випадках – відсутність необхідної, доступної та своєчасної інформації; у 27 випадках – реалізація продукції без документів, що підтверджують якість та безпеку товарів (робіт, послуг) у 1 випадку – реалізація товару, строк придатності якого минув та у 17 випадках – інші порушення (неналежним чином оформлений куточок споживача, відсутність мірників на АЗС та інше).

Протягом 9 місяців 2018 року Головним управлінням Держпродспоживслужби в Чернігівській області досліджено 1271 рекламоносій, у тому числі 731 об'єктів зовнішньої реклами, 68 - внутрішньої реклами, 18 – на телебаченні та радіо, 428 - у друкованих засобах масової інформації, 32– на транспорті.

За результатами проведеного контролю заведено 58 справ:  55- у сфері зовнішньої реклами, 1 – у сфері внутрішньої реклами та 2 – у друкованих ЗМІ. По деяких видах продукції: 15 справ - реклама тютюнових виробів та алкогольних напоїв, 6 справ - реклама лікарських засобів, 2 справи - реклама зброї та 32 - інші.

За результатами розгляду справ прийнято 168 рішень про накладення  штрафних санкцій на загальну суму 73,803 тис. грн., надано для виконання 50 вимог про усунення порушень законодавства про рекламу та 17 вимог про зупинення розповсюдження реклами.

Також протягом 9 місяців 2018 року до Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області звернулись 833 споживача.       З них письмово – 188, на особистому прийомі  прийнято та надано роз’яснень – 591 споживачу, з урядової «гарячої лінії» та з «гарячих ліній» ОДА – 52, надіслано повторно - 2.

Щодо якості продовольчих товарів та надання послуг у сфері ресторанного господарства звернулось 71 споживач, щодо якості непродовольчих товарів – 454, щодо якості послуг – 308. Розглянуто 801 звернення. З них надано роз’яснень – 318, задоволено з розглянутих – 483, надіслано за належністю – 5, знаходиться на розгляді 27 звернень. За результатами розгляду звернень споживачам повернуто коштів на загальну суму 105,64 тис. грн.

За 9 місяців 2018 року за результатами перевірок до 72 осіб застосовано адміністративні стягнення у вигляді штрафів на загальну суму 6,12 тис. грн., та до 24 суб’єктів господарювання застосовані адміністративно-господарські санкції на загальну суму 32,64 тис. грн.

Звіт за І півріччя 2018 року

Звіт щодо роботи Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів за І півріччя 2018 року

 Протягом І півріччя 2018 року Управлінням захисту споживачів   проведено 87 перевірок суб’єктів господарської діяльності щодо дотримання законодавства про захист прав споживачів, з них 28 планові перевірки, порушення виявлені в 37 підприємствах, що становить 42,5% від перевірених.

Протягом І півріччя 2018 року перевірено товарів (робіт, послуг) на загальну суму  1207,01 тис. грн., забраковано товарів (робіт, послуг) на загальну суму      96,657  тис. грн.

Так, протягом І півріччя 2018 року Головним управлінням Держпродспоживслужби в Чернігівській області перевірено:

 • 7 суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю продовольчими товарами, у 6 підприємствах виявлено порушення чинного законодавства, що становить 85,7% від перевірених;
 • 42 суб’єкта господарювання, які здійснюють торгівлю непродовольчими товарами, на 25 підприємстві виявлено порушення чинного законодавства, що становить 59,5% від перевірених;
 • 38 суб’єктів господарювання сфери послуг, у 6 випадках встановлено порушення законодавства про захист прав споживачів.

Всього за І півріччя 2018 року виявлено 41 вид порушень, в тому числі: у 1 випадку відмова споживачу в реалізації його прав, установлених ч.1 ст.8 Закону України «Про захист прав споживачів», у 13 випадках – відсутність необхідної, доступної та своєчасної інформації; у 15 випадках – реалізація продукції без документів, що підтверджують якість та безпеку товарів (робіт, послуг) у 1 випадку – реалізація товару, строк придатності якого минув та у 11 випадках – інші порушення (неналежним чином оформлений куточок споживача, відсутність мірників на АЗС та інше).

Протягом І півріччя 2018 року досліджено 1007 рекламоносіїв, у тому числі 524 об'єктів зовнішньої реклами, 41 - внутрішньої реклами, 15 – на телебаченні та радіо, 395 - у друкованих засобах масової інформації, 32– на транспорті.

За результатами проведеного контролю заведено 42 справи:  41 - у сфері зовнішньої реклами, 1 – у друкованих ЗМІ. По деяких видах продукції: 12 справ - реклама тютюнових виробів та алкогольних напоїв, 2 справи - реклама лікарських засобів, 2 справи - реклама зброї та ін.

За результатами розгляду справ прийнято 100 рішень про накладення  штрафних санкцій на загальну суму 36,179 тис. грн., надано для виконання 25 вимог про усунення порушень законодавства про рекламу та 17 вимог про зупинення розповсюдження реклами.

Порушниками законодавства про рекламу у добровільному порядку сплачено 59 штрафну санкцію на суму 21,714 тис. грн.

Наразі, у судовому порядку стягується 2 рішення про накладення штрафів на загальну суму 5,3 тис. грн.

Також протягом І півріччя 2018 року до Управління захисту споживачів  звернулись 459 споживачів. З них письмово – 130, на особистому прийомі  прийнято та надано роз’яснень – 297 споживачам, з урядової «гарячої лінії» та з «гарячих ліній» ОДА – 30, надіслано повторно - 2.

Щодо якості продовольчих товарів та надання послуг у сфері ресторанного господарства звернулось 47 споживачів, щодо якості непродовольчих товарів – 235, щодо якості послуг – 176. Розглянуто 428 звернення. З них надано роз’яснень – 172, задоволено з розглянутих – 256, надіслано за належністю – 5, знаходиться на розгляді 26 звернень. За результатами розгляду звернень споживачам повернуто коштів на загальну суму 51,35 тис. грн.

За І півріччя 2018 року за результатами перевірок до 37 осіб застосовано адміністративні стягнення у вигляді штрафів на загальну суму 2,312 тис. грн., та до 17 суб’єктів господарювання застосовані адміністративно-господарські санкції на загальну суму 17,799 тис. грн.

Протягом І півріччя 2018 року відділом ринкового та метрологічного нагляду проведено 60 перевірок характеристик продукції. З 30 планових перевірок характеристик продукції порушення виявлено в 29 випадках.

Відділом проведено 30 позапланових перевірок, з яких:

 • 6 проведених за ланцюгом постачання (у 5 випадках встановлено порушення);
 • 14 перевірки характеристик продукції проведених за зверненнями споживачів відповідної продукції (за результатами 5 перевірок встановлені порушення);
 • 6 перевірки стану виконання суб’єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів;
 • 1 по дорученню Держпродспоживслужби за зверненням правоохоронних органів (представник ТОВ «Епіцентр К» до перевірки не допустив);1 перевірка на підставі повідомлення Чернігівської ДФС про призупинення митного оформлення продукції (порушення виявлені).

Виявлено порушення законодавства у сфері ринкового нагляду при у 62 одиницях продукції, а саме: по 23 одиниць продукції, які підпадають під дію «Технічного регламенту безпечності іграшок», затвердженого постановою КМУ № 515 від 11.07.2013, «Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання», затвердженого постановою КМУ № 1067 від 16.12.2015 та «Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання», затвердженого постановою КМУ № 1077 від 16.12.2015, 11 одиниці продукції, яка підпадає під дію «Технічного регламенту мийних засобів», затверджених постановою КМУ № 717 від 20.08.2008 та 5 одиниці продукції, яка підпадає під дію «Технічного регламенту радіообладнання», затвердженого постановою КМУ № 355 від 24.05.2017.

Винесено 38 постанов про накладення штрафних санкцій на загальну суму 216,75 тис. грн., з них сплачено 145,35 тис. грн.

Звіт за І квартал 2018 року

У сфері захисту прав споживачів

Протягом І кварталу 2018 року Головним управлінням Держпродспоживслужби в Чернігівській області проведено 27 перевірок суб’єктів господарської діяльності щодо дотримання законодавства про захист прав споживачів, з них 3 планові перевірки та 24 перевірки за зверненнями споживачів.

Протягом І кварталу 2018 року перевірено товарів (робіт, послуг) на загальну суму  56,6  тис. грн. Забраковано товарів (робіт, послуг) на загальну суму  34,3  тис. грн.

Так, протягом І кварталу 2018 року Головним управлінням Держпродспоживслужби в Чернігівській області перевірено:

 • 3 суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю продовольчими товарами, у 2 підприємствах виявлено порушення чинного законодавства, що становить 66,6% від перевірених;
 • 8 суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю непродовольчими товарами, на 3 підприємствах виявлено порушення чинного законодавства, що становить 35,7% від перевірених;
 • 16 суб’єктів господарювання сфери послуг, у 2 випадках встановлено порушення законодавства про захист прав споживачів.

Всього за І квартал 2018 року виявлено 8 видів порушень, в тому числі:    у 3 випадках – відсутність необхідної, доступної та своєчасної інформації; у 4 випадках – реалізація продукції без документів, що підтверджують якість та безпеку товарів (робіт, послуг) у 1 випадку – надання неякісних житлово-комунальних послуг.

У І кварталі 2018 року до Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області звернулись 195 споживачів. З них письмово – 63, на особистому прийомі  прийнято та надано роз’яснень – 123 споживачам, з урядової «гарячої лінії» та з «гарячих ліній» ОДА – 9.

Щодо якості продовольчих товарів та надання послуг у сфері ресторанного господарства звернулось 41 споживач, щодо якості непродовольчих товарів – 80, щодо якості послуг – 74. Розглянуто 154 звернення. З них надано роз’яснень – 61, задоволено з розглянутих – 93.

За результатами розгляду звернень споживачам повернуто коштів на загальну суму 22,59 тис. грн.

Протягом І кварталу 2018 року за результатами перевірок до 12 осіб застосовано адміністративні стягнення у вигляді штрафів на загальну суму 0,612 тис. грн., та до 4 суб’єктів господарювання застосовані адміністративно-господарські санкції на загальну суму 1,98 тис. грн.

У сфері реклами

Протягом І кварталу 2018 року Головним управлінням Держпродспоживслужби в Чернігівській області досліджено 428 рекламоносіїв. З них у сфері зовнішньої реклами – 150, у сфері внутрішньої реклами – 18, в друкованих ЗМІ – 230, на транспорті – 19, на телебаченні та радіо - 11. За результатами досліджень виявлено 18 порушень законодавства у сфері реклами та заведено справи.

За результатами розгляду справ відносно суб’єктів господарювання прийнято 30 рішень про накладення штрафів на загальну суму 10,09 тис.грн., з яких 21 рішення на загальну суму 2,89 тис. грн. виконано у добровільному порядку.

У сфері державного ринкового нагляду:

Протягом І кварталу 2018 року відділом проведено:

 • 15 планових перевірок характеристик продукції, у 14 з яких встановлено порушення законодавства у сфері державного ринкового нагляду;
 • 17 позапланових перевірок, за результатами проведення яких у 4  випадках встановлено порушення. Також з них 3 (три) позапланові перевірки - стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних)  заходів.

Відділом розглянуто 4 скарги споживачів

В ході перевірок було встановлено розповсюдження 23 одиниць продукції з порушеннями вимог законодавства у сфері ринкового нагляду, а саме: 10 - ігор та іграшок для дітей, 2 – радіообладнання (мобільних телефонів), 11 – електричного обладнання.

Відділом відносно продукції, яка розповсюджувалася з порушеннями, вжито 56 рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів: по 19 – усунення формальної невідповідності та приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами технічного регламенту, 18 – тимчасова заборона надання продукції на ринку. Скасовано 50 рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.

Винесено 19 постанов про накладення штрафних санкцій на загальну суму 116,45 тис. грн., з них сплачено 80,75 тис. грн.

У сфері метрологічного нагляду:

На проведення планових перевірок накладено мораторій.

Проведено 1 позапланову перевірку, за результатами якої порушень не встановлено.

Розглянуто 1 скаргу.

Прочитано 1025 разів

Адреса

14034, м. Чернігів,
вул. 1-го Травня, 180

Режим роботи

Понеділок-Четвер 8:00-17:00
П'ятниця 8:00-16:00
Обідня перерва 13:00-13:48

Контакти

(04622) 3-01-19
(0462) 678-613
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Цілодобова гаряча лінія

044 364 77 80
050 230 04 28

Урядова гаряча лінія

1545

Подати електронне звернення громадян


Введіть Вашу e-mail адресу:

Please publish modules in offcanvas position.

ГУ Держпродспоживслужби в Чернігівській області Офіційний портал